берестейська унія причини та наслідки

Правова система. Загальна характеристика
Люксембург належить до романо родині-правової німецької. Його сучасна правова система основних рисах склалася після утворення самостійної держави (1815). Істотний вплив на розвиток права та судовій системи зробили історичні конкретні умови, що передували отриманню Люксембургом незалежності, а також пізніші події в історії держави: у 1794-1814 рр.. територія країни була окупована Францією, і на ній діяли французькі закони; довгі десятиліття Люксембург був пов'язаний митними та іншими союзами з Бельгією або німецькими державами; в 1815-1890 рр.. перебував в особистій унії з Нідерландами; з 1948 р. він входить разом з Бельгією і Нідерландами в економічне об'єднання Бенілюкс. Після утворення самостійного держави Люксембурзі продовжували діяти Цивільний кодекс Наполеона 1804 і інші французькі кодекси. Лише з часом деякі з них були замінені новими законодавчими актами, часто, але, орієнтованими на ті ж французькі кодекси. Правові відносини Люксембурзі регламентуються не тільки прийнятими парламентом законодавчими актами, але і постановами, видаваними Великим герцогом гаразд делегованого законодавства. классификация трудовой деятельности