антанта склад

Судова система. Органи контролю
Згідно Конституції (ст.47) судову влада Монголії здійснює виключно суд. Ні за яких обставини не дозволяється створювати суди поза законом і здійснювати судову владу іншим органам.

Судова система включає Верховний Суд, суди столиці і аймака, сомони межсомонние і, окружні суди. Суди можуть бути створені по цивільним, адміністративним і іншим видам судочинства. Діяльність судів і їх рішення знаходяться під наглядом Верховного суду.

Верховний суд Монголії є найвищим судовим органом і має наступні повноваження: 1) здійснює перевірку і приймає рішення на першому етапі розгляду кримінальних справ і правових спорів, що підпадають під статтю закону; 2) здійснює касаційної-ревізійний контроль за рішенням судів нижчих інстанцій; 3) здійснює нагляд за переданими Конституційним судом і генеральним прокурором питаннями, що стосуються захисту законів та законних прав і свобод людини; 4) дає офіційне тлумачення всіх законів, крім Конституції; 5) приймає рішення з інших питань відповідно до наданого законом правом.

Рішення Верховного суду є остаточними. Рішення Верховної Якщо суду суперечить законом, то його скасовує він сам. Якщо роз'яснення Верховного суду суперечить законові, то необхідно дотримуватися закону. Верховний суд, як і усі інші суди, не має права застосовувати закони, що не відповідають Конституції або офіційно не оприлюднені.

Верховного суду становить генерального судді і суддів. Генерального суддю строком на 6 років призначає Президент за пропозицією Верховного суду і із його членів. Судді Верховного суду призначаються Президентом за поданням Генерального судової ради Великому державному хуралу. Інші судді - Президентом за пропозицією Генерального судової ради.

Суди аймака та столиці розглядають по першій інстанції тяжкі кримінальні злочини й великі цивільні суперечки. Вони також розглядають скарги сомони на рішення, межсомонних та окружних суден.

Судами першою інстанції є суди сомони, межсомонние та окружні; вони розглядають нетяжкі кримінальні злочини і цивільні суперечки до певної суми позову.

У соціалістичний період Монголії діяли також військові та залізничні суди і державні арбітражі для розгляду спорів між підприємствами.

Судді судів усіх інстанцій незмінюваність вони не можуть бути звільнені крім як на підставі положень Конституції і законів про суді по повноважному рішенням суду або своєю прохання. Перш в соціалістичний період, всі судді призначалися на певний термін.

В цілях забезпечення незалежності суддів і самостійності діє Генеральний судова рада, який, не беручи участь у судовій діяльності, займається підбором суддів з числа юристів, захистом інтересів суддів, забезпечує умови самостійної діяльності судів. У Генеральний судова рада входять 12 членів: генеральний суддя; генеральний прокурор; міністр юстиції; секретар, призначений Президентом. По два члена призначаються Верховним судом і парламентом ще по двоє представляють суди аймака і столиці і суди першій інстанції.

В судах всіх інстанцій справи і спори розглядаються і вирішуються відповідно до принципу колегіальності. Суддя може самостійно вирішити деякі справи, особливо позначені законом. У розгляді справ і суперечок судами першому інстанції, згідно порядком, передбаченим законом, беруть представники громадян.

Згідно з Конституцією (ст.56) прокурор здійснює нагляд за реєстрацією, розслідуванням діла, відбуванням покарання, від імені держави беруть участь у судовому засіданні. Генеральний прокурор країни та його заступники за погодженням з ВГХ призначаються Президентом строком на 6 років.

Суд конституційного нагляду Монголії, згідно ст.64 Конституцією є повноправним здійснюється органом вищий контроль за дотриманням Конституції. Вона складається з 9 членів. Троє з них пропозицією ВГХ, троє - за пропозицією Президента, троє - за пропозицією Верховного суду призначаються на ці посади ВГХ терміном 6 років. Головою Суду конституційного нагляду обирають строком на 3 роки одного з його членів, що отримав більшість голосів членів суду. Він може бути переобраний один раз.

Суд конституційного нагляду вирішує спори, які стосуються порушення Конституції, згідно з заявами і повідомленнями громадян, з власної ініціативи, на прохання ВГХ, Президента, Прем'єр-міністра, Верховного суду, генерального прокурора.

Суд конституційного нагляду представляє ВГХ висновки з наступним спірних питань: 1) відповідність законів, указів, рішень ВГХ і Президента, в тому числі рішень Уряду, міжнародних договорів Монголії Конституції країни; 2) відповідність Конституції рішень Центральних виборчих органів по виборах членів у ВГХ, Президента , рішень з проведення всенародних референдумів; 3) наявність або відсутність порушення закону з боку Президента, Голови ВГХ його членів Прем'єр-міністра, члена Уряду, генерального судді Верховного суду, генерального прокурора; 4) наявність або відсутність підстав для відставки Президента, голови ВГХ, Прем'єр-міністра, для відкликання члена ВГХ.

Якщо ВГХ не приймає вищевказаного висновку, Суд конституційного нагляду повторно розглядає його і приймає остаточне рішення.

Коли закону, указ, інші акти ВГХ й Президента, а також вирішення Уряду, міжнародні договори Монголії Конституції не відповідають, то по рішенню Суду конституційного нагляду ці акти визнаються недійсними. Суду Рішення конституційного нагляду набуває чинності відразу ж після його прийняття.

группы здоровья школьников