Головна

Кон'юнктурний безробіття. Крива Оукена

Фактична або спостережуваний рівень безробіття зазвичай не дорівнює природному. У періоди економічного буму попит на робочу силу настільки великий, що число людей, що залишають виробництво, скорочується в порівнянні зі звичайною нормою 8, а частка безробітних, які влаштовуються на роботу, перевищує середнє значення Ј f, в результаті безробіття виявляється нижче природного рівня. У таких випадках кажуть, що економіка «перегріта». У періоди економічного спаду спостерігаються зворотні процеси, і фактична безробіття перевищує природний рівень.

Різниця між фактичним (і) і природним (і *) рівнями безробіття називають рівнем кон'юнктурної безробіття = і - і *).

При більш детальному розгляді можна виділити п'ять станів ринку праці.

1. Надмірна зайнятість. Число зайнятих перевищує їх кількість при нормальній завантаження виробничих потужностей; число робочих годин на одного зайнятого вище звичайного; безробіття нижче природного рівня (N> N *; у> у *, і <и).

2. Нормальна зайнятість. Число зайнятих відповідає повному використанню виробничих потужностей; обсяг виробництва дорівнює національному доходу повної зайнятості; безробіття відповідає природному рівню (N = N *; у = у *, і = і *).

3. Недостатня занятость. На ринку праці обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту, але зростає природна норма безробіття; проводиться національний доход повної зайнятості при підвищенні капіталовооруженності праці (N= Л *; у = у; і = і Т).

4. Рецесія. Недостатня зайнятість при неповному використанні виробничих потужностей; обсяг випуску нижче національного доходу повної зайнятості; фактична безробіття перевищує природний рівень і продовжує рости (N у <у *, і * / Т).

5. Пожвавлення. Недостатня зайнятість при неповному використанні виробничого потенціалу; обсяг виробництва нижче національного доходу повної зайнятості, але спостерігається його зростання і скорочення кон'юнктурної безробіття (N у <у *, і * <і-1).

Кон'юнктурний безробіття існує тільки при двох останніх станах економіки.

Наявність кон'юнктурної безробіття свідчить про неповне використання виробничих можливостей країни. Потенційно можливий за даної техніки обсяг виробництва yp (N *) - національний дохід повної зайнятості - перевищує фактично досягнутий при наявності кон'юнктурного безробіття y (N).

Артур Оукен на основі емпіричних досліджень виявив стійкий зв'язок між величиною кон'юнктурного безробіття та кон'юнктурним розривом.

Ця формула виражає так званий закон Оукена: якщо кон'юнктурна безробіття зростає на 1 пункт, то кон'юнктурний розрив збільшується на у пунктів.

За розрахунками Оукена, в США в 1960-і рр.., Коли природна норма безробіття становила 4%, параметр у дорівнював 3. Це означає, що кожен відсоток кон'юнктурної безробіття зменшував фактичний обсяг ВНП на 3% в порівнянні з ВНП повної зайнятості. А. Оукен це пов'язував з тим, що при появі кон'юнктурної безробіття відбувається наступне:

- Не всі звільнені реєструються як безробітні;

- Частину залишків на роботі перекладається на скорочений робочий день;

- Знижується середня продуктивність праці через наявність прихованого безробіття на виробництві.

Коефіцієнт Оукена відображає той факт, що випуск визначається не тільки технологією виробництва, але і зміною економічної активності людей в різних фазах функціонування національного господарства.

У стані повної зайнятості обсяг виробництва дорівнює yF, а норма безробіття - u *. Якщо внаслідок несприятливої економічної кон'юнктури зайнятість знизиться до N 1, то виробництво знизиться до

y 1 і фактичний рівень безробіття складе u 1. Отже, точка а лежить на кривій Оукена. Аналогічно знаходяться і всі інші точки цієї кривої.

Із формули (7.5) випливає, що крива Оукена зміщується вправо вгору, якщо: а) зростає обсяг національного доходу повної зайнятості через збільшення пропозиції праці або вдосконалення

технології виробництва; б) підвищується норма природного безробіття, наприклад, внаслідок зазначеного вище ефекту гистерезиса.