Головна

Попит на гроші і рівень цін

Зміна рівня цін змінює реальну цінність грошей, їх купівельну спроможність. В зв'язку з цим при визначенні попиту на гроші необхідно враховувати дві обставини.

По-першому, оскільки індивід бажає придбати певну кількість предметів споживання і різновидів майна, то

попит на гроші, змінюється прямо пропорційно зміні рівня цін. При подвоєнні рівня цін для торгових угод потрібно вдвічі більше грошей. Інакше кажучи, функція попиту на гроші є однорідною щодо рівня цін: L = L (Py, i) = Pl (y, i), де l (y, i) - попит на реальні касові залишки. У відміну від номінальної кількості грошей (M), що вимірюється кількістю грошових знаків (рублів, доларів, марок), їхня реальна величина (M / P) виражається в одиницях макроекономічного блага

М (руб.) Р (руб / шт.)

M P

(шт.).

По-друге, підвищення рівня цін збільшує альтернативні витрати тримання каси, тому що зростання рівня цін по-різному впливає на прибутковість окремих різновидів майна.