Головна

Попит на працю

Неокласична функція попиту на працю. Вона грунтується на припущенні, що на всіх ринках панує досконала конкуренція. У цьому випадку підприємці одержують максимум прибутку, якщо цінність граничного продукту праці дорівнює ставці номінальної (грошової) заробітної плати.

У довгому періоді кількість використовуваного праці може змінитися внаслідок технічного прогресу або збільшення обсягу застосовуваного капіталу. В тому і в іншому випадках графік виробничої функції зрушить вгору. Відповідно, вгору зсувається і графік граничної продуктивності праці y (N).У цих випадках для колишнього обсягу виробництва потрібно менше праці (N 1), що буде оплачуватися за вищою ставкою реальної зарплати (да2). Використання колишнього кількості праці (iV0) призведе до зростання обсягу виробництва до у 1 при меншому підвищенні ціни праці.

Збільшення зайнятості шляхом зниження ставки зарплати нижче природного рівня рівносильно затримці технічного прогресу. Так, якщо ставку реальної зарплати встановити на рівні да3, то для виробництва у 0 одиниць продукції потрібно А2 одиниць праці при технології У2 (Ю, яка менш ефективна, ніж технологія y 1 (N).

Кейнсіанська функція попиту на працю. Якщо в неокласичної концепції обсяг випуску визначається фірмами, які прагнуть до максимізації прибутку, то в концепції Дж.М. Кейнса він заданий величиною ефективного попиту. В результаті при заданої технології попит на працю є функцією від величини ефективного попиту.

Цінність граничного продукту праці згідно з кей-нсіанской концепції визначає верхню межу ставки номінальної зарплатні.

За допомогою моделі IS - LM визначається величина ефективного попиту. По графіку виробничої функції знаходимо кількість праці (N 0), необхідне для виробництва благ у обсязі. За графіком цінності граничного продукту праці визначається ціна попиту на працю (W 0). Фактична ставка номінальної заробітної плати не обов'язково дорівнюватиме ціні попиту на працю. Якщо робітники пропонують працю по ціні нижче W 0, то обсяг попиту на нього все одно буде дорівнює N 0, тому що фірми не будуть працювати «на склад». Але зайнятість буде менше N 0, якщо робочі зажадають ціну вище W 0. У цьому випадку ефективний попит не буде задоволено, і на ринку благ утворюється дефіцит.

Таким чином, графіком кейнсіанської функції попиту на працю є не лінія ac, а ламана лінія abN 0: у міру зростання ставки номінальної зарплати від W 0 до a попит на працю буде скорочуватися з N 0 до нуля, але при ставці нижче W 0 попит на працю збережеться на рівні N 0. Рівень зайнятості в кейнсіанської концепції може змінитися тільки під впливом факторів, зміщується лінії IS і LM.