Головна

Рівновага на ринку благ в кейнсіанській моделі

Для виявлення умов рівноваги на ринку благ крім чинників, що визначають обсяг сукупного попиту, потрібно знати, як формується обсяг пропозиції на даному ринку. Для цього необхідно розглянути процеси, що відбуваються на ринку працi, тому що від рівня зайнятості залежить обсяг виробництва і пропозиції благ. Механізм функціонування ринку праці буде викладений у гл. 7. Тому поки приймемо, що пропозицію благ абсолютно еластична, тобто при даному рівні цін підприємці готові запропонувати стільки благ, скільки їх питають. На практиці така ситуація складається при неповному використанні виробничих потужностей і робочої сили (у періоди економічної депресії), коли підприємці можуть збільшити випуск за рахунок додаткового залучення останньої при незмінних середніх витратах на виробництво. Таке підключення до пропозиції аналізу умов рівноваги на ринку благ не має сенсу з позицій неокласиків, так як в їх функції сукупного

попиту в числі аргументів немає доходу від виробництва. Але для розуміння суті кейнсіанської концепції такий методичний прийом виявляється плідним. Використовуючи його в цьому і наступному розділах, ми виявимо деякі неочевидні взаємозв'язки в національній економіці.

Кожна з цих формул визначає безліч поєднань ставки відсотка і національного доходу, відповідних рівності обсягів попиту та пропозиції на ринку благ.