Головна

Попит та пропозиція девізів при міжнародному товарообмін

Виведемо функції попиту та пропозиції девізів, що виникають у ході міжнародного товарообміну.

Модель маленької країни. Якщо обсяги імпорту та експорту країни складають незначну частину світового товарообігу, то для неї закордонні ціни є екзогенними параметрами.

Оскільки країна вдається до імпорту, коли вітчизняне пропозиція блага не цілком задовольняє попит на нього, то функція імпорту виводиться шляхом вирахування вітчизняної функції пропозиції з функції попиту на благо всередині країни.