Головна

Стабілізаційна політика

Оскільки кожне квазіравновесное стан економіки не є Парето-оптимальним, то природно виникає питання: як можна поліпшити макроекономічну кон'юнктуру? Згідно неокейн-сіанской теорії відповідь на це питання залежить від того, якою тип квазіравновесія склався в даний момент.

У стані класичної безробіття стимулюючі заходи фіскальної та грошової політики при стабільних цінах не впливають на поведінку фірм. Тому збільшення державних витрат веде лише до перерозподілу вироблених благ між державною і приватним споживанням (повний ефект витіснення). Це виявляється в тому, що вгору зсувається вершина Н, F а точка, яка визначає реалізовані обсяги, залишається на місці. Для виходу із стану класичної безробіття необхідно зниження ставки реальної зарплати і ринкова кон'юнктура сприяє цьому: надлишок на ринку праці робить понижуючий вплив на ставку зарплати, а дефіцит на ринку благ піднімає їх ціни.

У даному випадку неокейнсианські рекомендації збігаються з рекомендаціями неокласиків.