Головна

Динамічна функція сукупного попиту

Побудована в 6.3 функція сукупного попиту показує, який обсяг буде ефективного попиту при різних значеннях рівня цін. В умовах довгострокового зростання рівня цін при визначенні величини сукупного попиту потрібно враховувати два додаткові обставини. По-перше, при інфляції інвестори орієнтуються не на номінальну ставку відсотка, а на очікуване значення реальної ставки відсотка. По-друге, зростання рівня цін знижує реальних величину касових залишків і тим самим при заданому пропозиції грошей підвищує реальну ставку відсотка.

На основі динамічних функцій сукупної пропозиції (10.11) і сукупного попиту (10.15) можна побудувати модель, що ілюструє процес розвитку інфляції. Динамічне взаємодія сукупного попиту та сукупної пропозиції описується наступною системою рівнянь,

в якій екзогенними параметрами виступають: відома величина реального національного доходу попереднього періоду, а також визначено значення фіскальної та грошової політики поточного періоду.

Залежно від причин виникнення перманентного зростання рівня цін розрізняють інфляцію попиту та інфляцію пропозиції.