Головна

Модель Калдора

У моделі взаємодії мультиплікатора і акселератора кон'юнктурні коливання в економіці виникають внаслідок екзогенного імпульсу - зміни величини автономного попиту або кількості грошей. У моделі Калдора причинами циклічного розвитку економіки є ендогенні фактори. В основі цієї моделі лежать специфічні функції інвестицій і заощаджень.

Калдор Н. виходив з того, що в короткому періоді обсяг інвестицій залежить від величини реального національного доходу. Причому ця залежність нелінійна. При низькому рівні зайнятості зростання національного доходу майже не збільшує інвестиції, тому що є вільні виробничі потужності. Малоеластічни інвестиції за доходом і в періоди надлишкової зайнятості і високого рівня національного доходу, тому що в такі періоди інвестування пов'язане з великими витратами з-за високих ставок відсотка і заробітної плати. У фазі підйому, тобто при переході від низькою до високої зайнятості, інвестицій еластичність за доходом більше одиниці в зв'язку зі зростанням реального капіталу.

Заощадження в короткому періоді теж є нелінійної зростаючою функцією від доходу. При низькому рівні доходу гранична схильність до заощадження відносно велика, так як домашні господарства прагнуть за рахунок заощаджень скоріше перейти на більш високий рівень добробуту. Коли рівень доходу стабілізується на середньому рівні, люди знижують частку зберігається доходу.

Розглянемо тепер процес зміни економічної кон'юнктури. Нехай у вихідному моменті національний дохід дорівнює y 0. Оскільки в цьому випадку інвестиції перевищують заощадження, на ринку благ утворюється дефіцит, який стимулює зростання виробництва. Коли національний дохід зросте до yC, тоді встановиться стійку рівновагу. Якщо такий стан кон'юнктури збережеться надовго, то внаслідок тривалого росту добробуту домашні господарства збільшать розмір заощаджень зміщуючи графік S вгору. Одночасно крива інвестицій унаслідок наближення обсягу капіталу до оптимального розміру почне рухатися вниз. Зустрічний рух графіків функцій заощаджень і інвестицій призведе до суміщення B точок і C.

У результаті короткострокове рівновагу зі стійкого перетвориться в нестійкий. Як тільки національний дохід стане менше заощадження будуть перевищувати інвестиції і через виникнення надлишку на ринку благ виробництво почне скорочуватися, поки економіка не досягне нового короткострокового стійкої рівноваги в точці A. На деякий час встановиться стійку рівновагу при низькому рівні економічної активності.

При такій економічній кон'юнктурі через деякий час розмір заощаджень почне скорочуватися, що відіб'ється зрушенням кривої S вниз. Крім того, якщо протягом ряду років обсяг виробництва збережеться на низькому рівні, то запаси готової продукції поступово скоротяться. У певний момент виникне дефіцит благ, і це

послужить сигналом до розширення виробництва та збільшення попиту на інвестиції; розпочнеться переміщення по кривій I вгору.

Зустрічний рух кривих S і I сумістить точки A і B і встановиться нестійку рівновагу. Тому, коли при пожвавленні економіки обсяг виробництва буде перевищувати yA, B, на ринку благ виникне дефіцит, що стимулює зростання національного доходу до yC.

Так, пройшовши через кон'юнктурний цикл, економіка знову на якийсь час стабілізується в умовах високої економічної активності. Згодом за названими вище причинами крива S почне рух вверх при одночасному зміщенні кривої I вниз, і це знаменує початок чергового економічного циклу.