Головна

Модель взаємодії мультиплікатора і акселератора

Ця модель грунтується на кейнсіанської концепції функціонування макроекономічних ринків і описує процес переходу від одного рівноважного стану до іншого, після зміни екзогенних параметрів, доповнюючи тим самим аналіз порівняльної статики.

В 3.3 цього процесу був представлений у вигляді мультиплікативного ефекту приросту автономних витрат; при цьому передбачалося, що відновлення рівноваги відбувається миттєво і існуючий обсяг надлишкових виробничих потужностей достатній для повного задоволення дедалі більшого в результаті дії мультиплікатора ефективного попиту. Обидва ці обмеження знімаються в моделі взаємодії мультиплікатора і акселератора. Вона є динамічною (містить змінні, що відносяться до різних періодів) і враховує необхідність здійснення індукованих інвестицій при вичерпання наявних виробничих потужностей. Індуковані інвестиції, ставши складовою сукупного попиту, породжують черговий мультиплікативний ефект, що знову збільшує ефективний попит і спонукає тим самим до нових індукованим інвестицій.

Незважаючи на те що в моделі час враховується в явному вигляді, вона залишається короткостроковій: збільшення обсягу інвестицій, як і в статичних моделях, збільшує тільки сукупний попит; вплив інвестицій на сукупну пропозицію через вступ в дію нових виробничих потужностей не враховується; це обмеження знімається в моделях економічного зростання.

Повернеться економіка в цих умовах до рівноваги після екзогенного імпульсу чи ні, чи буде процес пристосування до нових обставин монотонним або коливальним - це предмет дослідження даної моделі.