Головна

Аналіз організаційної структури та планової системи

Перехід від планової до вільної економіки обумовив необхідність суттєвої перебудови організаційної структури промислових фірм. От жорсткої вертикальної системи управління необхідно було перейти до системи найбільш пристосованою до постійно мінливого зовнішнього середовища. Даний перехід до теперішнього часу не завершений, тому оцінка оргструктури є безсумнівно актуальною проблемою при оцінці потенціалу фірми для роботи в ринкових умовах. Даний аналіз можна провести за наступними напрямками:

- Визначення управлінських та виконавчих підрозділів, функціональних і лінійних звязків між ними;

- Оцінка відповідності структури управління фірмою маркетингової спрямованості;

- Співвідношення централізації і децентралізації в управлінні;

- Гнучкість і мобільність структурних модифікацій;

- Ієрархія функцій та прийняття рішень;

- Стиль керівництва;

- Пріоритетні установки для персоналу;

- Ритуали і фірми символіка.

В умовах вільної конкуренції при мінливої конюнктури ринку дуже актуальна потреба якісної роботи планової служби фірми, яка залежить від уміння працівників відповідних служб здійснювати прогнозування процесів у зовнішньому і внутрішньому середовищі розвитку фірми, вміння використовувати економіко-математичні методи в організації планування своєї діяльності та розробці стратегічних напрямків . Якість планової роботи нині багато в чому визначається наявністю ефективних АРМов за функціями планування, що, у свою чергу, вимагає відповідної кваліфікації від співробітників цих служб, наявності необхідної матеріальної бази, вбудованої в єдину інформаційну систему фірми.