Головна

Аналіз персоналу і кадрової політики

Гасло «Кадри вирішують все!» не втратив актуальності, навпаки, за сучасних умов саме активна і ефективна кадрова політика, уміння правильно підібрати і використовувати наявний кадровий потенціал допомагає фірмам пристосовуватися, виживати і процвітати в складних сучасних умовах. Аналіз персоналу починають з вивчення складу, структури та динаміки кадрів: загальна чисельність працівників, зокрема основні робочі, допоміжні робітники, учні, МОП, ІТП, службовців. Аналізуються структурні складові і зміни їх у часі.

Кадрова політика фірми багато в чому визначається системою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації всіх категорій працюючих, системою організації й стимулювання праці працівників, системою соціального забезпечення кадрів.

На основі даного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища фірмі дається оцінка її існуючого стану і складається матриця SWOT (абревіатура складена з перших букв англійських слів: сила, слабкість, можливість і загроза). Проведення SWOT-аналізу передбачає складання матриці.

З лівого боку матриці вписуються всі виявлені раніше сильні і слабкі сторони. У верхній частині матриці вписуються можливості і загрози. У кожному полі розглядаються різні комбінації можливостей та загроз з сильними та слабкими сторонами фірми.

1-е поле включає стратегії, які використовують сильні сторони фірми для реалізації можливостей, що зявилися на ринку.

2-е поле - стратегії, які використовують сильні сторони для усунення загроз.

3-е поле - стратегії, які мінімізують слабкості фірми, використовуючи можливості ситуації.

4-е поле - стратегії, які мінімізують слабкості фірми та загрози, що зявилися в зовнішньому середовищі.

Далі інформацію обробляють, виділяють з її допомогою найбільш істотні фактори і проблеми фірми.

1. При цьому необхідно взяти до уваги те, що аналіз макрооточення, аналіз потенціалу, аналіз конкурентів, виявлення сильних і слабких сторін фірми заснований на використанні даних, які відображають сучасне і минуле стан. Для розробки стратегій цього недостатньо, оскільки далеко не всі зміни можуть бути встановлені на основі екстраполяції. Тому необхідна додаткова інформація про тенденції розвитку ринкової ситуації.