Головна

Оцінка інформаційної структури

Успіх фірми на ринку багато в чому залежить від повноти, своєчасності, якісності (достовірності) інформації з ринків збуту, динаміку попиту, пропозиції і цінами, прогнозами ринкової конюнктури, запитам споживачів, за фірмам-партнерам і фірмам-конкурентам, їх надійності та платоспроможності, методам роботи з аналогічних товарів і т.д.

В епоху інформаційної технологічної революції застосування ЕОМ - найважливіша умова розвитку маркетингу. Рівень використання ЕОМ оцінюється наступними показниками:

- Кількість і якість використовуваних ЕОМ;

- Рівень програмного забезпечення ЕОМ і його якість;

- Рівень ефективності використання ЕОМ;

- Ступінь підготовленості та компетентності кадрів, що працюють на ЕОМ;

- Загальна компютерна грамотність управлінського персоналу фірми і загального;

- Узгодженість побудови АСУП у найважливіших напрямах діяльність;

- Кількість і якість інформаційних банків даних, їх звязок з банками інших організацій країни і за кордоном;

- Доступ до інформаційних мереж (Інтернет та ін);

- Ступінь автоматизації обробки інформації та фірми документообігу.

Оцінці підлягає також система засобів звязку підприємства: телефон, телекс, телефакс, компютерний звязок, відеотекс.