Головна

Оцінка конкурентноспроможності товарного асортименту

Ревізія товарного асортименту починається зі складання переліку номенклатури усіх випущених на фірмі виробів, потім по кожному виду товару здійснюється:

- Оцінка показників валової і чистого прибутку з метою визначення вкладу кожного вигляду товару в загальні результати діяльності фірми (за питомою вагою);

- Визначення частки, яку кожен вид товару займає на конкретному сегменті ринку;

- Оцінка конкурентоспроможності (одним з раніше розглянутих способів);

- Аналіз життєвого циклу видів основних товарів, що випускаються, тривалості та специфіки кожної стадії його;

- Аналіз витрат виробництва по кожному виду товару і співставлення з витратами виробництва фірм-конкурентів;

- Облік рівня продажної ціни товару і за розрахункову ціну його споживання;

- Оцінка комерційних умов продажу товару (терміни постачання, умови платежу, рівень митних зборів і податків, гарантії продавця, система та зручність розрахунків, географічне розташування споживачів);

- Апробація і відносини активних потенційних споживачів до що випускається фірмою товарах (анкетування очне і заочне, продажу-опитування, пробні продажі). Можлива навіть безкоштовна передача товару з метою отримання відгуків про результати експлуатації (споживання).