Головна

Оцінка маркетингової діяльності

Для більшості промислових фірм України в даний час характерно невелике число співробітників, що займаються проблемами збуту продукції, так як відомий і що склався раніше коло споживачів практично не зазнав змін. Однак умови ринку змушують диверсифікувати виробництво, отже, можуть зявлятись нові споживачі, нові ринки збуту. Прогресивні керівники фірм, адекватно усвідомлюючи дану ситуацію, починають проводити маркетингові дослідження з метою своєчасного реагування на зміни ринкової конюнктури. Це вимагає зазвичай додаткових ресурсів, але при правильному веденні подібної діяльності виправдовує прикладені зусилля.

Оцінити потенціал маркетингової діяльності фірми можна з допомогою відповідей на такі питання:

- Наявність маркетинговою (самостійною або в складі комерційного підрозділу) служби в структурі фірми, основні функції її співробітників і роль у прийнятті управлінських рішень на вищому рівні управління фірмою;

- Основні партнери зі збуту товарів фірми;

- Кваліфікація та досвід фахівців служби маркетингу (які ВНЗ закінчили, де підвищували кваліфікацію, досвід роботи за кордоном, знання іноземних мов і т.п.);

- Основні методи поступу товарів (наявність дилерської та дистрибюторської мережі і т.п.);

- Основні форми стимулювання продажів;

- Рекламна політика і її ефективність;

- Оцінка заходів, що підвищують імідж фірми;

- Оцінка ефективності участі у виставках і ярмарках;

- Аналіз використання фінансових засобів стимулювання збуту.

При підвищенні спроможності фірми, особливо її конкурентоспроможності товарів, доцільно орієнтувати частину обсягу продажів на експорт. У цьому випадку повинні бути оцінені додатково до вищевказаних наступні фактори:

- Частка і динаміка експорту в виробленої продукції;

- Обсяг імпорту;

- Основні партнери у зовнішній торгівлі;

- Основні методи експортної торгівлі фірми.