Головна

Оцінка науково-технічного потенціалу

Цей елемент аналізу внутрішнього середовища фірми дозволяє виявити витоки Виробничо-збутових можливостей і конкурентоспроможності фірми і її товарів. Оцінку стану науково-технічної потенціалу проводять за допомогою показників:

- Аналіз оснащеності конструкторських бюро і лабораторій сучасним обладнанням, обчислювальною та оргтехнікою;

- Обсяг коштів, що виділяються фірмою на НДДКР;

- Галузі дослідження інженерів і наукових працівників фірми, що визначають можливості розробки «ноу-хау»;

- Стан власних і закуплених технологій;

- Структура науково-технічних звязків фірми;

- Рівень автоматизації та компютеризації управлінського, виробничого і збутового процесів;

- Оцінка готовності фірми до впровадження нових технологій, винаходів та відкриттів.