Головна

Асортиментна політика

Ядром товарної політики є асортиментна політика.

Більшість фірм виробляє та пропонує ринку кілька товарів (послуг). Сукупність цих товарів (послуг) прийнято називати в промисловості виробничою програмою або товарною номенклатурою фірми.У свою чергу в товарній номенклатурі можна виділити окремі групи товарів, схожі за своїм маркетинговим характеристикам, які називаються асортиментними групами (товарними лініями).В якості основних маркетингових характеристик в даному випадку розглядаються: схожість у функціонуванні товарів; продаж одним і тим же групам споживачів; просування товарів через однакові торговельні канали збуту; реалізація в рамках одного діапазону цін та інші.

Сукупність всіх асортиментних груп фірми називають її товарним асортиментом.Він характеризується:

- Широтою (кількістю виготовлених асортиментних груп);

- Глибиною (кількістю асортиментних позицій в асортиментній групі);

- Насиченістю (кількістю асортиментних позицій у всіх асортиментних групах);

- Гармонійністю (ступенем близькості товарів різних асортиментних груп з точки зору їх споживача або якихось інших показників).

В якості прикладу розглянемо товарний асортимент АТ «Дзінтарс». Широта товарного асортименту представлена шістьма асортиментними групами: парфуми, туалетна вода, зубна паста, губна помада, шампунь, крем. Загалом фірма «Дзінтарс» виробляє парфумерно-косметичні вироби 21 асортиментної позиції. Отже, насиченість асортименту характеризується 21 товаром.

Щоб забезпечити ефективну підприємницьку діяльність, фірма повинна постійно розширювати товарний асортимент. Необхідність цього обумовлена низкою факторів, основними з яких є:

- Зміна попиту на окремі товари;

- Поява нових або удосконалення існуючих товарів внаслідок проведених досліджень в області техніки і технології;

- Зміни в товарному асортименті конкурентів. Крім того, важливими факторами розвитку товарного асортименту є:

- Доцільність використання вільних потужностей;

- Бажання посередників закуповувати товари широкого асортименту;

- Доцільність використання побічних продуктів виробництва.

Завдання вищого керівництва фірми і полягає в тому щоб з урахуванням цих факторів забезпечити найповніше відповідність товарного асортименту запитам споживачів. Таке відповідність досягається завдяки управлінню товарним асортиментом.

Керувати товарним асортиментом значить постійно пропонувати ринку такий асортимент товарів, який задовольняє запити покупців з точки зору наступного:

- Широти (фірма може розвинути асортимент за рахунок виготовлення товарів нових асортиментних груп);

- Глибини (фірма може збільшити кількість асортиментних позицій в окремих асортиментних групах і зменшити їх інших);

- Насиченості (фірма може розвинути асортимент за рахунок збільшення всіх всіх асортиментних позицій);

- Гармонійності (фірма може добитися більшої чи меншою гармонійності між товарами різних асортиментних груп).

При ухваленні рішення про широті, глибині насиченості і гармонійності товарного асортименту необхідновизначати, наскільки випускаються фірмою вироби відповідають запитам покупців і цього основі приймати рішення про можливі товарних стратегіях.