Головна

Фактори ціноутворення

На політику фірми в області ціноутворення впливають різноманітні фактори. З точки зору практичного використання їх можна структурувати на дві групи: контрольовані, тобто керовані фірмою, і неконтрольовані, тобто не залежать від фірми, які, проте, необхідно враховувати, пристосовуватися до них, виробляючи заходів для забезпечення власної успішної діяльності. , Контрольними факторами є:

- Цілі фірми і погоджені з ними цілі ціноутворення;

- Розмір фірми і її тип;

- Типи товарів фірми;

- Якість товарів;

- Структура і склад витрат.

До неконтрольованих факторів відносяться:

- Державна цінова політика;

- Макроекономічна конюнктура;

- Ринкова ситуація;

- Тип ринку;

- Вплив торгівлі та інших посередників;

- Тип конкуренції (структура ринку);

- Попит на товари фірми;

- Цінова еластичність попиту.