Головна

Інструменти маркетингової комунікації

Типові комунікаційні завдання маркетологів звичайно обмежуються комунікаційними наборами, під якими розуміється певна комбінація комунікаційних інструментів, призначених для доставки певної інформації різної значимості для закриття (охоплення) цільового ринку в рамках виділеного бюджету.

Основними інструментами маркетингових комунікацій вважаються реклама, паблік рілейшнз (зв `язку з громадськістю), стимулювання збуту, прямий маркетинг і особисті продажу. Перелік інструментів маркетингових комунікацій можна розширити вже зараз і, швидше за все, буде розширюватися в майбутньому. Розвиваються старі форми, зявляються нові способи передачі маркетингових повідомлень, цей процес не стоїть на місці.