Головна

Паблік рилейшнз (ПР)

Ще одним засобом просування є звязки з громадськістю (public relations), спрямовані на формування та підтримку позитивного іміджу фірми, на переконання громадськості в необхідності діяльності фірми і її благотворний вплив на життя суспільства.

Виникнення, формування і розвиток ПР повязане з усвідомленням найважливішого підприємництва принципу, який стверджує, що бізнес залежить від громадської думки. Позитивне думку громадськості про фірму не виникає саме собою. Тому використання методів для ПР цього неминуче.

Причинами широкого та активного поширення ПР за кордоном і в Росії є розширення підприємницької діяльності та повязане з цим посилення конкуренції за споживача; демократизація поведінки споживачів, повязана з розвитком ринкових відносин; розвиток консьюмерізм; посилення авторитету державних і муніципальних структур у регулюванні ринкових відносин; активізація громадських та місцевих організацій в комунікативних процесах бізнесу і населення.

У Росії ПР виникла вперше до сфері фінансів, комерційних банків, а потім проникла у сферу телекомунікацій, фармацевтичних, медичних та освітніх послуг.

Практика показує, що чим більше бізнес залежить від громадської думки, тим великі вкладення необхідні у сферу комунікацій з громадськими утвореннями, засобами масової інформації та цільовими групами потенційних споживачів.

У роботі з громадськістю використовуються такі інструменти:

- Відомості (новини) журналістів;

- Брифінги, Прес-конференції, інтервю;

- Встановлення міцних контактів з редакторського газет, радіо і телебачення;

- Випуск добре оформлених річних звітів та ювілейних видань;

- Видання покажчиків і довідників про фірму, її продукцію і технології ресурсозбереження, охорони навколишнього середовища і здоровя працюючих та населення;

- Проведення днів відкритих дверей екскурсій, виставок про діяльність фірми, свят, урочистостей за участю представників громадськості та засобів масової інформації;

- Будівництво спортивних споруджень і інших обєктів соціально-культурного сфери;

- Створення товариств, спілок, клубів;

- Спонсорство і підтримка науки, освіти, мистецтва та спорту;

- Прояв турботи про дітей і пенсіонерів.

Само собою зрозуміло, що імя фірми повинно бути відповідним чином представлено в цих акціях, згідно з принципом «Роби добрі справи і говори про це!»

Послідовний розвиток заходів по формуванню відносин з громадськістю привело до використання концепції корпоративного іміджу (Corporate Identity). Її поява повязана з усвідомленням того, що використання фірмою (особливо великої, із широкою номенклатурою виробництва) в процесі комунікації заходів з реклами і формування відносин з громадськістю недостатньо для забезпечення позитивного сприйняття її товарів. Фірма повинна зосередити свої зусилля на тому, щоб її структуру в цілому, концептуальна політика спілкування, а також поведінку всіх співробітників фірми були спрямовані на створення і підтримку бажаного іміджу. Цьому служать, в числі інших заходів, розробка та оформлення у вигляді кодексів основних принципів здійснення фірмою своєї діяльності, заходи щодо управління та мотивації персоналу, а також повсюдне використання фірмової символіки та уніфікації всіх елементів, які використовуються в процесі комунікації. Ці елементи, що служать для персоніфікації фірми, тобто для її впізнавання у ряді конкурентів, можуть бути найрізноманітнішими: логотип, канцелярське приладдя, бланки, візитки, календарі, уніформа і навіть оформлення будинків, автомобілів фірми і т.п. Все це стає маркетинговими інструментами дієвими, якщо виглядає привабливо, оригінально і запамятовується.