Головна

Товарна політика

Товар є ключовим фактором у комплексі маркетингу як засіб задоволення потреб і потреб конкретної людини або спільноти людей. Виявлення реальних потреб в товарі і задоволення людських потреб-це стрижень товарної політики.Основними елементами цього комплексного поняття є:

- Асортиментна політика, тобто встановлення оптимальної номенклатури виробів, що виробляються за допомогою модернізації товарів, що випускаються, створення нових товарів і запуску їх у виробництво, виключення з виробничої програми «неперспективних» з маркетингової точки зору товарів і т. п.;

- Створення необхідної упаковки та нанесення маркування на товари;

- Встановлення доцільності та виявлення можливості використання товарних знаків;

- Подовження життєвого циклу товару за рахунок підтримки його конкурентоспроможності та знаходження «відкритих вікон» на ринку для товарів фірми;

- Організація сервісного обслуговування. Розробка,-і успішна реалізація товарної політики

вимагають дотримання наступних умов: наявності на фірмі стратегії виробничо-збутової діяльності з визначенням місії фірми, її основних цілей і завдань; доброго знання ринку, в першу чергу характеру його вимог, і, нарешті, ясного уявлення про свої можливості як в даний час, так і в перспективі.