Головна

Ціноутворення з урахуванням витрат

Ціноутворення з урахуванням витрат виходить із принципу покриття всіх або принаймні значної частини витрат. Необхідна інформація береться з даних виробничого обліку (розрахунку собівартості).

Зазвичай виробники товарів визначають ціну (Цп) додаванням до питомою витрат (УЗ) бажаної націнки (НЗ):

Даний метод, що не враховує умови конкуренції та реакції споживачів, проте часто використовується. Цей метод зручний, якщо ціна не грає великої ролі для споживачів, тобто на нееластичним до ціни ринку. Він підходить також для визначення мінімальної межі можливого ціни. Цей метод має право на існування, якщо встановлена ціна призведе до запланованого обсягу продажів. Така форма ціноутворення можлива там, де панує екстремальний конкуренція в області витрат і раціоналізації і одночасно є згода з приводу прибутку, який повинен отримати кожен економічний субєкт. Популярність метода пояснюється низкою обєктивних факторів. По-перше, для виробника набагато простіше зібрати дані про власні витрати, чим про передбачувану реакцію ринку на товар. По-друге, якщо цим методом користуються всі фірми галузі, то їхні ціни будуть подібними і цінова конкуренція зведеться до мінімуму. По-третє, багато хто вважають це метод більш справедливим по відношенню і до покупців, і до продавців. Продавці ефективну отримують віддачу від капіталовкладень, а не наживаються на покупців при зростанні попиту. По-четверте, даний метод сприяє встановленню довгострокових стабільних цін, бо заснований на внутрішні фактори фірми (витрати на заробітну плату) і доступності сировини і матеріалів.

Другим варіантом розрахунку ціни на основі врахування витрат є ціноутворення на основі отримання цільового прибутку при певному обсязі продажів. Інструментом розрахунку в цьому випадку є графік беззбитковості.

Розглянутий метод ціноутворення небезпечний для фірм з порівняно невигідною структурою витрат, зумовленої технологічними чи організаційними недоліками. Встановлені таким методом ціни ведуть до закріплення що склалася відсталої структури витрат, що може призвести до втрати конкурентоспроможності.