Головна

Контрольний лист аналізу позиції фірми

Зробіть відмітку (приміром, поставте хрестик або зірочку) по кожній з наведених нижче груп показників (за строками), щоб оцінити позиції Вашої фірми по відношенню до наявних конкурентам.

Графа I. Краще, ніж хто-небудь на ринку. Явний лідер в галузі.

Графа І. Вище середнього рівня. Показники господарської діяльності досить гарні та стабільні.

Графа III. Середній рівень. Повна відповідність галузевим стандартам. Стійкі позиції на ринку.

Графа IV. Слід подбати про поліпшення своїх позицій на ринку. Є привід для занепокоєння. Відзначено погіршення показників хозяйственнойдеятельності.

Графа V. Становище справді тривожне. Позиції на ринку повинні бути поліпшені самим рішучим чином. Фірма потрапила в кризову ситуацію.

Фінанси

Структура активів (заборгованість по відношенню до статутного капіталу) Оборот акцій Споживчий кредит Інвестиційні ресурси Рух готівки Позиції беззбиткового ведення справ Відношення обсягу продажів до вартості використаних активів Відношення основного і оборотного капіталу

Ефективність виконання позначок плану та бюджету підприємства Доход на нові інвестиції Величина власності Динаміка дивідендів

Виробництво

Використання виробничих потужностей

Виробничі процеси Ефективність переходу на випуск нової продукції

Кількість робочої сили Продуктивність праці Запаси сировини

Обєм продажів у розрахунку на одного зайнятого

Обсяг продажів у розрахунку на одиницю капіталовкладень у основні фонди Вік технологічного обладнання Контроль якості Своєчасність постачань готової продукції

Тривалість простою обладнання з організаційно-технічним причинам Наявність виробничих площ для розширення виробництва Розміщення обладнання

Організація та управління

Коефіцієнт адміністративного навантаження

(відношення чисельності

адміністративно-управлінського

та інженерно-технічного персоналу

до виробничого чисельності)

Система звязку

Чіткість розділення повноважень

і функцій в апараті управління

Плинність кадрів управлінських

Якість використовуваної в управлінні

інформації

Швидкість реагування управління

на що відбуваються,

Маркетинг

Частка ринку збуту, контрольована

Вашою фірмою

Репутація продукції на ринку

Престиж торгової марки

Витрати по збуту продукції

Рівень обслуговування споживачів

Організаційні та технічні засоби

для збуту продукції

Торговий апарат фірми

Ціни на товари

Число споживачів продукції

Витрати по збуту продукції

Якість що надходить інформації про ринок

Склад робочої сили

Загальна кількість працівників

Конторський персонал

Торговий і збутової персонал

Вчені й інженери

Майстри

Керуючі середнього рівня

Керуючі вищого рівня

Витрати з навчання та підготовки кадрів

Число рівнів управління

Плинність кадрів

Технология

Технологія виготовлення виробів

Нові вироби

Позиція в області отримання патентів

Організація НІОКР

Потужність інженерно-конструкторської бази

Визначте, яке місце займає Ваша фірма на ринку.

Щоб оцінити конкурентоспроможність фірми щодо провідних конкурентів необхідно скористатися «Листом оцінки конкурентоспроможності».

Лист оцінки конкурентоспроможності фірми порівняно з конкурентами А і Б з оцінкою в балах від 1 до 5

Продукт Якість

Технічні параметри Право заміни виробів Стиль

Престиж торгової марки Упакування Габарити

Рівень ремонтного обслуговування Гарантійний термін

Багатовариантність у використанні Унікальність (відсутність аналогів) Універсалізм Надійність Термін служби Захищеність патентами

Ціна прейскурантна Відсоток знижки з ціни Податкова знижка Термін платежу Умови кредиту Умови фінансування у випадку покупки

Канали збуту Форми збуту:

- Пряма доставка

- Торгові представники

- Підприємства-виробники

- Оптові посередники

- Комісіонери і маклери

- Дилери Ступінь охоплення ринку Розміщення складських приміщень Система контролю запасів транспортування Система

Просування продуктів на ринку Реклама;

- Для споживачів

- Для торгових посередників Індивідуальна продаж:

- Стимули для споживачів

- Торгівля демонстраційна

- Показ зразків виробів

- Навчання і підготовка збутових служб персоналу

Просування продуктів по каналах торгівлі:

- Демонстрація продуктів

- Продажа на конкурсній основі

- Премії торговельним посередникам

- Купони

- Керівництва з використання Телевізійний маркетинг (торгівля по телебаченню) Згадування про вироби в засобах масової інформації