Головна

Контроль маркетингу

Останньою допоміжної системою, що дозволяє втілювати в життя розроблені плани маркетингу, є система контролю маркетінга20 як завершальна стадія маркетинг-менеджменту.

Контроль маркетингу - постійна, систематична і неупереджена перевірка, та оцінка положення і процесів у галузі маркетингу. Контроль необхідний саме в умовах динамічно мінливої ринкової ситуації, в якій фірма може розвиватися тільки за допомогою маркетингу.

Процес контролю маркетингу включає пять основних стадій:

1. Аналіз обгрунтованості планових показників, які повинні підлягати контролю.

2. Виявлення фактичних показників результатів діяльності.

3. Порівняння планових і фактичних показників.

4. Аналіз результатів порівняння (виявлення ступеня досягнення мети, можливості поліпшення досягнутого ступеня і т. д.).

5. Розробка коригуючих заходів.