Головна

Перетворення в життя маркетингового заходів

Управління будь-яким обєктному вимагає наявності відповідних даному обєкту спеціальних (допоміжних) систем, що взаємодіють між собою на базі технологічних рішень і операцій. Теорія та практика маркетингу, що мають більш ніж столітню історію управління діяльності фірм в умовах конкуренції, створили взаємоповязаний комплекс цих допоміжних систем, які забезпечують аналіз навколишнього середовища фірми, пошук та відбір найкращих ринкових можливостей для фірми, відбір цільових ринків, розробку товарної, цінової, збутової, комунікаційної та інших складових комплексу маркетингу. Цими є допоміжними системами:

1) система маркетингової інформації;

2) система планування маркетингу;

3) організаційна структура маркетингу;

4) система контролю маркетингу.