Головна

Розвиток маркетингових структур на підприємствах Росії

До теперішнього часу Росія відстає від промислово розвинених країн в практичному використанні маркетингу. До кінця 80-х років в промисловості і торгівлі були відсутні маркетингові служби, але навіть створені пізніше підрозділу маркетингу не могли, в своїй більшості, «похвалитися» особливою значущістю у виробничо-збутової діяльності багатьох російських фірм. Основними цілями маркетингу в Росії до середини 90-х років були: реалізація виробленої продукції; більш ефективне використання виробничих потужностей; стимулювання виробництва на виготовлення необхідних товарів; розвиток форм і методів збуту.

Перехід російських підприємств на роботу в умовах ринку супроводжувався змінами організаційних структур управління, введенням в структуру управління служб маркетингу. Початковий етап створення служб маркетингу на промислових підприємствах характерний невеликою кількістю функціональних завдань, що зобовязують даними підрозділам. Наприклад, на АТ "Автокран" (м. Іваново) дана служба стала відповідати за експортну діяльність підприємства, а на АТ «Іванівський завод важкого верстатобудування» службі маркетингу доручили пошук нових ринків збуту. Наступним кроком у розширенні функцій служб маркетингу стало їх обєднання зі службами збуту підприємства або реорганізація служб збуту в служби збуту і маркетингу (маркетингу). Цей крок був викликаний усвідомленням керівництвом підприємств в умовах конкуренції необхідності висунення збутової і маркетингової функції підприємств на перші ролі. При цьому нові структурні підрозділи крім функцій збуту стали займатися вивченням ринку, організацією реклами, сервісного обслуговування. Створені потім спеціальні відділи маркетингу взяли на себе функції дослідження ринку, розробки нових товарів, рекламу, стимулювання продажу, цінову політику і т. д. Необхідно зауважити, що структурну побудову служб маркетингу на більшості російських промислових підприємстві до теперішнього часу не завершено. Цьому є багато причин, але головною є те, що функція маркетингу до сих пір не стала системоутворюючою, стрижневий функцією.

Під керівництвом і за участю автора створювалися, реорганізовувалися і розвивалися служби маркетингу і збуту в інвестиційно-фондової компанії «Іванівський депозитарний центр», АТ "Автокран", АПК «Кумир» (м. Іваново), ОА «ІЗТС», АТ «Автоагрегат» (м. Кінешма) та ін

Як приклад наведемо структуру та короткий опис основних функцій служби маркетингу в агропромислової компанії «Кумир».

Функції відділу маркетингу. Збір даних про стан ринку товарів, що виробляються і потенційно вироблених на «Кумир». (Ціни, якісний рівень товарів, обсяг регіональних ринків збуту, присутність конкурентів, основні торгові компанії в кожному регіоні, ставлення споживачів: сформовані звичаї в споживанні в кожному регіоні та ін)

Збір даних про конкурентів підприємства (російських виробників і дилерів закордонних виробників). (Продукти, обсяги продажів, цінова та маркетингова політика, присутність по різних регіонах та ін)

Проведення заходів, спрямованих на просування товарів, що виробляються на підприємстві. (Участь у виставках, мерчандайзинг, дегустація споживачами товарів у роздрібній торгівлі та ін)

Аналіз зібраної інформації з рекомендаціями для планування виробництва і збуту, розробки та запуску у виробництво нових видів продуктів.

Підготовка поточних прейскурантів цін на реалізовану продукцію і їх оперативне зміна в залежності від стану ринку цієї продукції.

Здійснення функцій «замовника» для виробництва, тобто формування виробничого замовлення виходячи з принципу максимальної економічної вигоди використання наявних у розпорядженні підприємства ресурсів в умовах недостатності обігових коштів для повного завантаження обладнання, а також контроль за виконанням замовлення.

Проведення аналізу здійснення збуту комерційним управлінням і видача йому вказівок, спрямованих на поліпшення цієї діяльності.

Здійснення контролю за операціями із закупівлі сировини і комплектуючих матеріалів на суму понад 50 000 р. на предмет відповідності їх ринковими цінами і умовами оплати.

Функції договірно-правового відділу. Пошук і проведення договірної і переддоговірних роботи зі стратегічними партнерами компанії по великих операцій, повязаних із забезпеченням компанії стратегічними сировинними матеріалами, замовлень на виробництво продукції, спільною діяльністю, інвестиційними проектами, вибором основних партнерів по збуту продукції.

Функції відділу реклами. Планування та проведення рекламних акцій в межах виділеного бюджету, у тому числі й спільно з відділом маркетингу. (Замовником для відділу реклами є відділ збуту та відділ маркетингу.)

Функції виробничої групи. На основі вироблених відділом маркетингу рекомендацій спільно з усіма підрозділами компанії група здійснює підготовку до запуску у виробництво нових продуктів і зміну відповідно до вимог ринку нині випускаються. Здійснює керівництво за рішенням всіх необхідних завдань (бізнес-план, упаковка, машини й устаткування, сировина, кадри, технологічний цикл, забезпечення необхідними фінансовими ресурсами тощо)

Група складається з менеджерів проектів, що підкоряються безпосередньо директору з маркетингу. Кожний з менеджерів відповідає за здійснення конкретного проекту з підготовки до виробництва і збуту певних видів продукції (майонез, маргарин, упаковане рослинна олія, кетчупи та гірчиця, столові води і лимонад, мило, мясопе-реработка, виробництво жирних кислот та ін.)

Кожен менеджер проекту планує діяльність всіх підрозділів компанії і дає їм необхідні вказівки, спрямовані на здійснення довіреної йому проекту, здійснює контроль над виконанням планів по даному проекту всіма підрозділами компанії, що здійснює координацію діяльності підрозділів по проекту, у разі необхідності залучає сторонніх фахівців для проведення консультацій і необхідних робіт, несе особисту відповідальність за здійснення проекту в цілому як за термінами, так і за фінансовими результатами.