Головна

Система планування маркетингу

У всіх сферах людської діяльності, зокрема і в підприємництві, а значить, і в його маркетинговому забезпеченні, потрібна підготовка і упорядкування рішень про цілі, засоби, дії (способи) і терміни досягнення бажаного. Обгрунтування, реалізація і контроль цих всіх рішень є складовими елементами системи планування як основної частини комплексу управління обєктами.

Планування в даний час охоплює всі рівні управління національного господарства: на рівні держави, галузі та регіону воно носить індикативний, тобто що орієнтує характер, на рівні фірми і її підрозділів - конкретизує, цілеспрямований характер.

Мета планування полягає в зменшенні ризику за рахунок зниження ступеня невизначеності майбутніх дій і раціонального розподілу ресурсів у часі та напрямки діяльності фірми. Основними завданнями планування в маркетингу є:

- Вивчення зовнішнього середовища і визначення конюнктури ринку;

- Аналіз внутрішнього середовища;

- Прогнозування майбутнього розвитку;

- Аналіз ризиків і небезпек, переваг та можливостей;

- Розробка стратегії розвитку фірми;

- Розробка плану маркетингу;

- Розробка маркетингової діяльності фірми контролю.