Головна

Відбір цільових ринків

Процес виявлення і оцінки ринкових можливостей зазвичай породжує багато нових ідей і ставить ще більше проблем. І задача фірми полягає у виборі найкращих ідей з ряду хороших, тобто виборі ідей, які цілком відповідають цілям і ресурсам фірми. Конкретно: фірма повинна упевнитися, що по-перше, при реалізації виявленої можливості ринкової вона (фірма) спрацюється з найважливішими представниками цього ринку (конкурентами), по-друге, що зуміє встановити хороші відносини з постачальниками необхідних матеріалів, сировини, комплектуючих і т. д., по-третє, що зуміє налагодити міцні звязки з основними маркетинговими посередниками; по-четверте, що створить такий товар, який буде мати привабливі відмінності від подібних товарів, що пропонуються конкурентами, і, нарешті, по-пяте, фірма повинна бути впевнена, що її проникнення до нової сфери діяльності не викличе роздратування широкої публіки, тобто її теперішніх та потенційних покупців.

Крім того, кожну необхідно можливість вивчити з точки зору величини і характеру ринку. Цей процес, званий відбором цільових ринків, складається з чотирьох етапів:

1. Заміри і прогнозування попиту.

2. Сегментування ринку.

3. Відбір цільових сегментів ринку.

4. Позиціонування товару на ринку.