Головна

Заміри і прогнозування попиту

Для оцінки нинішнього і майбутнього розміру ринку фірма повинна виявити всі продаються на ньому товари одного призначення і оцінити обсяг продажів кожного з них. А так як для фірми найбільш привабливою є можливість впровадження на зростаючий ринок, то фахівці з маркетингової інформації повинні розглянути всі фактори й тенденції, що впливають на розвиток ринку цих товарів, і зробити прогноз щодо його перспектив.

Короткострокові прогнози (на 1 - 1,5 року) роблять на основі конюнктурних досліджень.

Конюнктура (К) - це що склалася на ринку економічна ситуація, що характеризується рядом параметрів (попит, дохід споживачів, ціни, обсяг пропозиції товару, динаміки виробництва, рух товарних запасів, курси цінних паперів, корисність товару тощо), головним з яких є співвідношення між попитом (С) і пропозицією (П), і повязана з цим ціна товару.

У загальному вигляді можна представити: З

До =......

П

Знати конюнктуру - це значить продавати максимальну кількість товару за найбільш вигідними цінами в найбільш вдалі терміни і т. д.

Найбільш характерними станами конюнктури вважаються: підвищує, якщо попит більше пропозиції (ОП <= КТ); що знижує, якщо попит менше пропозиції (С <П <= Ki). У тому випадку, коли попит дорівнює пропозиції, ми маємо справу з рівноважним ринком, що саме по собі є досить рідкісним випадком в ринковій економіці (С = П ^ К = 1).

Дослідження ринкової конюнктури можна представити у вигляді такої сукупності схем:

Запропонована загальна схема конюнктурного дослідження, звичайно ж, не включає в себе всього різноманіття досліджуваних при цьому питань, але і далеко не завжди слід обовязково виконувати всі зазначені в схемі етапи. Головне - зуміти виділити ті питання, які є ключовими. Правильні відповіді на них, можуть створити досить реальний прогноз.