Головна

Форми покупки компанії

Коли компанія бажає придбати акції іншої компанії, вона може виконати покупку різними методами.

Ситуація 11.7

Обміркуйте, в яких з л у ч а я х б у д у т вживатися ці методи платежу.

Більш необхідними методами платежу є:

• оплата валютними засобами;

• оплата акціями створюваної в результаті злиття компанії;

• оплата борговими обов'язками.

Також можливо, природно, застосована і композиція цих способів. Нижче розглядаються переваги та недоліки кожної форми платежу як з точки зору акціонерів компанії-споживача, так і виходячи з переконань власників компанії, що поглинається.