Головна

Необхідність злиття

В економічному сенсі втілення злиття буде доцільним лише в цьому випадку, коли об'єднання 2-ух компаній призведе до отримання переваг і вигод, які не можуть бути отримані при їх функціонуванні порізно. У попередньому розділі ми говорили про те, що цінність бізнесу можливо визначена методом оцінки приведеної до істинного часу вартості майбутніх потоків готівки, що отримуються в результаті функціонування бізнесу.Тому, якщо розглядати злиття з економічної точки зору, наведена вартість, що генерується об'єднаною компанією, повинна бути дорівнює сумі приведених вартостей потоків готівки надалі в обох компаній плюс вигода від злиття. Дане твердження проілюстровано.

Є різні варіанти отримання економічних вигод від злиття або поглинання, більш принципові з яких описані нижче.