Головна

Способи, Засновані на валютних потоків

Раніше вже було згадано, що вартість активів компанії еквівалентна наведеної цінності генеруються їй майбутніх потоків готівки. У зв'язку з сіім більш правильним і на теоретичному рівні коректним є використання конкретно цього підходу для оцінки вартості акцій. Способи оцінки дивідендів та оцінки вільних потоків готівки вживають цей підхід, вони і розглядаються нижче.

Спосіб, використовується оцінка МАЙБУТНІХ ДИВІДЕНДІВ

Доходи від володіння акціями можуть бути отримані акціонерами у формі дивідендів. Отже, існує можливість оцінити вартість акцій через потік одержуваних надалі дивідендів. Як ми вже побачили в розділі 7, вартість акцій може бути представлена як дисконтована цінність одержуваних надалі дивідендів і описана наступною формулою:

де D (2 п - дивіденди, придбані в періоди 1, 2 ... п; К0 - необхідна інвестором ставка прибутковості акцій.

Хоча ця модель на теоретичному рівні обгрунтувати, є практичні проблеми в прогнозуванні майбутніх дивідендних платежів і розрахунку необхідної ставки прибутковості акцій. 1-а неув'язка виникає у зв'язку з тим, що величина дивідендів випробовує коливання в часі. Коли ж ми уявимо, що дивідендні виплати будуть залишатися незмінними протягом усього періоду, що розглядається, то ми можемо застосовувати модель дисконтованих дивідендів у спрощеному вигляді:

де Dj - дивіденди, придбані в кінці періоду 1.

Ситуація 11.20

Уявімо, що компанія CDC Ltd виробляє незмінні дивідендні виплати при витратах обслуговування акціонерного капіталу в розмірі 1 2%.Вирахувати вартість звичайних акцій компанії, використовуючи описаний вище спосіб.

При використанні способу дисконтованих дивідендних виплат вартість звичайних акцій компанії складе:

Допущення про незмінну сумі дивідендів, але, може бути не надзвичайно реалістичним, тому що майже всі компанії повсевременно пробують нарощувати величину дивідендних виплат своїм акціонерам.

Як ми побачили в розділі 7, коли компанія нарощує розмір дивідендних виплат з незмінним темпом зростання, модель дисконтованих дивідендних виплат придбає наступний вигляд:

де g - незмінний темп зростання дивідендів (модель має на увазі, що KQ більше, ніж g).

На практиці цей підхід може бути застосований для прогнозування дивідендних виплат протягом якогось певного періоду (скажімо, 5 років). Отримання чіткого прогнозу за межами цього періоду може виявитися дуже складною справою, тому припущення про незмінний темпі зростання може бути прийнято лише для якогось обмеженого прогнозування. У зв'язку з сіім майбутній потік дивідендів ділиться на дві окремі складові: 1-а з їх відображає оцінку дивідендних виплат протягом обмеженого прогнозування, а 2-га - за його межами (що передбачає впровадження спрощують ситуацію припущень). Хоча в цьому випадку ми вирішуємо одну делему, виникає інша - визначення використовується в розрахунках темпу зростання.

Начерк вказує, що при оцінці вартості акцій потік майбутніх дивідендів ділиться на два елементи. У попередньому розділі схожий підхід був застосований при розрахунку SVA за межами горизонту планування.

Впровадження дивідендів як бази для оцінки може також мати труднощі у зв'язку з їх дискретної природою. Різні компанії дотримуються різної політики втілення дивідендних виплат, що може чинити дію на розрахунки з оцінки вартості акцій. У деяких варіантах невиплата дивідендів може мати місце в протягом тривалого періоду часу. Є, наприклад, швидко зростаючі компанії, які віддають перевагу реінвестувати прибуток у свій розвиток, а не виплачувати дивіденди.