Головна

Вільні засоби для інвестування

Компанії можуть працювати у галузях, що мають інвестиційні незначущі здібності. У такий ситуації компанія може знайти, що інвестування вільних грошей не приносить застосовної віддачі. Вирішенням даної труднощі може бути інвестування в другу гілку, в якій немає недоліку симпатичних вкладивательних здібностей. При покупці вже наявного бізнесу в іншій галузі стрімко отримуються потрібні специфічні управлінські та технологічні ноу-хау.

Ситуація 11.5

Чи може менеджмент р е ш и т ь п р о л б е м у інвестицій з в о б о д н и х з р е д с т в яких - то іншим методом?Чому е т о т метод може б и т ь н е п р и е м л е и м м д л я акціонерів та менеджерів?

Надлишок грошей може бути розподілено між акціонерами засобом виплати особливих дивідендів або викупу акцій. Але акціонери можуть не схвалити цю ідею у зв'язку з імовірним підвищенням податкового перевантаження. Менеджерам вона також може не сподобатися, тому що буде означати зменшення керованих ними ресурсів (ідею розподілу коштів між акціонерами можуть не прийняти також і кредитори; як вже зазначалося раніше, це прирости їх рівень ризику).

Розглянуті вище передумови злиттів і поглинань призводять у підсумку до отримання акціонерами таких вигод від об `єднання, які не можуть бути досягнуті при продовженні функціонування компаній поврозь. Але проведення злиттів і поглинань може мотивовано причинами такими, які проблемно змалювати виходячи з переконань розглянутих підходів: цю категорію ми розгледить нижче.