Головна

Зниження рівня конкуренції

Компанії можуть об'єднуватися методом злиття або поглинання з цілями зменшення конкуренції та зростання дещиці власних продуктів на ринку. А це, у свою чергу, призводить до підвищення прибутків.

Ситуація 11.3

За допомогою якого виду злиття можуть бути досягнуті ці ц е л і?

Які потенційні труднощі виходячи з думок споживачів можуть з'явитися

при всьому цьому виді злиття?

ДЛЯ зростання дещиці ринку традиційно здійснюється горизонтальне злиття. Потенційними неуввязкамі такого злиття для споживачів буде те, що у їх зменшується можливість вибору, а наростання ринкової сили об'єднаної компанії може призвести до підвищення споживчих цін. За сіім причин уряду намагаються забезпечити захист інтересів споживачів, обмежуючи злиттів можливість, що ведуть до захоплення значущою дещиці ринку. (Ця ситуація буде розглянута найбільш ретельно далі в цьому розділі.)

Недовикористання Р Е С У Р С О В

Компанія може мати слабеньку команду управлінців, що не дозволяє повністю використовувати потенціал даного бізнесу. У схожій ситуації існує можливість зміцнення команди менеджерів, що дозволить повніше використовувати ресурси бізнесу. Ця аргументація ув'язується час від часу з тим, що називається «ринок корпоративного контролю» ( «market for corporative control"). Це поняття вживається для констатації, що злиття і поглинання ініціюються командами менеджерів, що конкурують за право контролювати ресурси бізнесу. «Ринок корпоративного управління» забезпечує таку ситуацію, коли слабенькі команди не виживають і раніше чи пізніше будуть змінені найбільш сильними командами менеджерів. Загроза поглинання сама для себе може мотивувати менеджерів до поліпшення діяльності. Виходячи із цього можна прийти до висновку, що злиття і поглинання корисні для економіки, вони забезпечують найбільш повне впровадження ресурсів та максимізацію багатства акціонерів як основного пріоритету менеджерів.

Взаємодоповнення РЕСУРСІВ

Дві компанії можуть мати взаємно доповнюють одне одного ресурси, що дозволить одержувати найбільш високі прибутки при їх об'єднанні, ніж якщо б вони діяли окремо. Одним з важливих аргументів і злиття Lloyds Bank TSB Group посеред 1990-х рр.. було те, що досвід Lloyds Bank в області роботи з сектором малого бізнесу буде всераспространен на суттєво більший географічний регіон. До злиття Lloyds Bank мав всього кілька відділень на півночі Великої Британії та Шотландії, в той час як TSB була широко представлена в цих регіонах. Тому при злитті TSB забезпечила новітню компанію мережу власних установ на півночі країни, a Lloyds - досвідом роботи.

При об'єднанні 2-ух компаній відносні гідності кожної з їх складуться спільно, і це може призвести до отримання доборной при-. ли. Може бути, природно, що кожен бізнес зуміє подолати свої недоліки і продовжить роботу в якості самостійної компанії. Навіть якщо і так, все одно об'єднання може мати сенс.

Ситуація 11.4

Чому це може служити аргументом на користь злиття?

Об'єднання ресурсів може призвести до найбільш швидкого розвитку та реалізації переваг кожного бізнесу, ніж у випадку, якщо б вони залишилися самостійними і поодинці пробували б подолати свої недоліки.