Головна

Коефіцієнт структури капіталу (левереджа)

Грошовий левередж (financial gearing) має місце, коли компанія фінансується (як мінімум частково) за рахунок вкладів зовнішніх учасників. Рівень ле-вереджа (тобто ступінь, в якій компанія фінансується за рахунок позикових коштів) нерідко є принциповим чинником при оцінці ризику. Коли підприємство займає значущі кошти, воно сприймає на себе зобов'язання виплачувати відсотки та погашати основну суму. Це може виявитися значущим грошовим тягарем, ризик банкрутства приростити. Все ж таки факт залишається фактом: більшість компаній фінансуються за рахунок позичкових коштів.

Беручи до уваги провідні небезпеки, ви зможете сторопів, як компанії використовують ефект грошового важеля (левереджа). Однією з обставин цього може бути дефіцитність коштів у господарів бізнесу, і, отже, єдиний метод фінансування діяльності - позичати кошти у інших. Подальшою передумовою може бути те, що відсотки по кредиту є допустимої платою за дод грошові ресурси з урахуванням податків (в той час як дивіденди, які належать акціонерам, не є прийнятною платою), і це може знизити витрати на фінансування бізнесу. 3-я причина може полягати в тому, що левередж можна застосовувати для збільшення доходів господарів компанії, оскільки це може бути, коли доходи, одержувані від використання позикових коштів,

Коефіцієнт левереджа (gearing ratio) визначає частку тривалих обов'язків в загальній сумі вживаного капіталу компанії. Він розраховується таким чином:

Цей коефіцієнт вказує рівень левереджа, який не вважається надзвичайно високим. Але при ухваленні рішення про те, яким бути може прийнятний рівень левереджа, нам потрібно врахувати можливі моделі формування і темпи зростання прибутків та потоків грошей. Компанія, що має постійні або помірно зростаючі прибуток і валютні потоки, ймовірно, відчуватиме себе найбільш розслаблено, приймаючи рішення про найбільш високому рівні боргу (левереджа), ніж підприємство, що має неврівноважену, хаотичну модель валютних потоків і прибутку. Причина полягає в тому, що наслідки ймовірного дефолту - неможливість платити відсотки або повернути сам борг, природно, здаються надзвичайно суворими для компанії.

Ситуація 3.17

Розрахуйте коефіцієнт структури капіталу (левереджа) компанії Alexis pic за рік, що закінчується 31 березень 2002

Коефіцієнт левереджа дорівнює:

Коефіцієнт вказує (по зіставленню з наведеним вище результатом 2001 р.), що є істотне зниження рівня левереджа компанії за рік.

КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ ВІДСОТКІВ

Коефіцієнт покриття відсотків (interest cover ratio) порівнює величину прибутку, наявний для сплати відсотків за кредитом з витратами з виплати відсотків.

Цей коефіцієнт вказує, що рівень прибутку істотно вище, ніж рівень відсотків до оплати. Таким чином, до того як рівень прибутку не зможе покрити відсотків до оплати, зобов'язана відбутися неодноразове падіння прибутку. Чим менше рівень покриття відсотків, тим вище для кредиторів ризик того, що платежі не будуть виконані.

Ситуація 3.18

Обчислити коефіцієнт покриття відсотків компанії Alexis pic за рік, що закінчується 31 березня 2002

Коефіцієнт покриття відсотків за рік, що закінчується 31 березень 2002, дорівнює:

? (240,2 +6,2) ? 6,2 = 39,7 рази.

Ситуація 3.19

Які висновки ви зможете зробити із зіставлення коефіцієнтів структури капіталу (левереджа) за два роки?

Коефіцієнт рівня боргу (левереджа) наприкінці 2002 р. можна характеризувати як надзвичайно маленький, і він може свідчити, що підприємство має певний потенціал запозичення (воно може зайняти більше коштів, якщо буде потрібно). Але при оцінці потенціалу вербованія доп позикових коштів потрібно врахувати і інші причини, такі як можливість забезпечення достатнього і рентабельності діяльності компанії.