Головна

Грошовий лізинг та продаж з умовою слід оренди

Коли компанії потрібні активи, наприклад певне обладнання, замести того щоб брати його у постачальника, підприємство може домовитися з іншою компанією (традиційно грошовим установою, приміром банком) про покупку і майбутньої здачі цього обладнання в оренду. У суті, грошовий лізинг (finance lease), як називається схожу угоду, є кредиту формою. Хоча право приладдя на актив залишається у грошового установи (орендодавця), угоду про фінансовому лізингу передає практично всі вигоди і небезпеки, пов'язані з орендованих активів, підприємству (орендарю). Угода про лізинг охоплює значну частину життя орендованого засоби і часто не може бути скасовано. Грошовому лізингу може бути протиставлений операційний лізинг (operating lease), коли вигоди і небезпеки від володіння активом залишаються у власника і термін оренди маленький. Прикладом оперативної оренди може служити оренда будівельною організацією екскаватора на тиждень для виконання певної роботи.

З часом якісь прибуткові моменти, пов'язані з грошовим лізингом, пропали; конфігурації податкового законодавства більше не роблять його такої дієвої з податкової точки зору формою фінансування, а зміни вимог до розкриття грошової інфи роблять нездійсненним майбутнє приховування даної форми «кредитування» від інвесторів. Все ж таки популярність грошового лізингу продовжує зростати. Отже, повинні існувати інші передумови для використання цієї форми фінансування. Ці передумови включають наступні:

простота отримання кредиту.Лізинг можна отримати простіше, ніж інші форми тривалого фінансування. Кредитори вимагають нікого забезпечення та відповідної кредитної історії компанії до того, що надати їй кредит. Але орендодавець традиційно готовий надавати в лізинг активи новенькому підприємству, що не має кредитної історії, і застосовувати орендовані активи як забезпечення боргу;

вартість.Лізингові угоди можуть пропонуватися за розумною вартістю. Оскільки орендований актив вживається в якості забезпечення, можна

використовувати звичайні лізингові договори, і детальна перевірка кредитоспроможності орендаря може стати необов'язкової. Це може знизити адміністративні витрати орендодавця і тим посприяти забезпечити конкурентоспроможну вартість лізингу;

пружність.Лізинг може забезпечити пружність при стрімких конфігураціях технології. Коли відмова передбачений лізинговим контрактом, підприємство може застосовувати цю можливість і інвестувати кошти в нову технологію, як вона стане доступною; це допоможе бізнесу уникнути ризику старіння;

потоки грошей.Лізинг, а не купівля активу значить, що можна уникнути більших витрат грошей. Лізинг дозволяе здійснювати рівномірні платежі протягом усього терміну використання активу. У деяких варіантах буває може бути домовитися про найменших лізингових платежах протягом першого років використання активу, коли надходження грошей малі, і рівномірно нарощувати ці платежі у міру того, як актив буде генерувати позитивні валютні потоки.

ПРИКЛАД 6.3. ДВІ СТОРОНИ ЛІЗИНГУ в авіаційній галузі

Компанія British Airways pic вживає грошовий лізинг для фінансування якихось власних активів (в узгодженні з е ж е г о д н и м о т ч е т о м за 2 0 0 0 р.). П р і збільшення флоту в о з д у ш н й х с у д о в на 31 е д и н и ц у протягом г о д а, завершився 3 1 м а р т а 2000 , 1 0 б и л і п р и о б р е т е н и з а з ч е т грошового лізингу. Найбільш того, 1 7, 3% речових активів к о м п а н н і British Airways pic станом на 31 м а р - та 2000 р. були придбані с п о м о щ ь ю грошового лізингу. Хоча традиційно в якості грошових орендодавців виступають грошові установи, з о г л а з н о е ж е р о д н о м у о т ч е т у к о м п а н н і Rolls Royce за 1 9 9 9 г . , 6, 2% б а л а н с о в о й вартості речових активів компанії станом на 31 грудня 1999 становили а в і а ц і о н н и е движки, п е р е д а н и і в лізинг д р у г и м компаніям.

Продаж зі зворотним орендою (sale and leaseback) припускає, що підприємство реалізує актив грошового установи з метою акумулювання фінансів. Але продаж активу супроводжується угодою з умовою отримання його назад в оренду підприємством на певний термін, що дозволяє далі застосовувати цей актив. Платежі за лізингової угоди - це витрати компанії, що підлягають виключенню з оподатковуваного прибутку.

Нерухомість нерідко є активом, що представляє із себе предмет подібної угоди. Коли це так, традиційно в протягом періоду лізингу відбувається перегляд орендної плати і буває важко передбачити майбутні платежі. Наприкінці лізингової угоди підприємство може або спробувати оновити лізингова угода, або відшукати інші площі. Хоча продаж об'єкту приведе до негайного отримання грошей, бізнес розгубить вигоду від володіння активом, цінність якого буде рости. Коли від реалізації площ грошового установі з'являється прибуток, вона підлягає оподаткуванню.

ПРИКЛАД 6.4

Нижче наводиться уривок зі статті, розміщеній у газеті «Sunday Times».

Компанія Thales отримує ? 1,5 мільярдів

Компанія Thales, англо-французька гігант у галузі електроніки, близька до того, щоби отримати ? 1,5 мільярдів від реалізації і наступної оренди власної континентальної нерухомості. Схоже, Deutsche Bank обійде суперників в покупці активів 2-й за величиною в Англії групи оборонної галузі, яка діє проникливо, нарощуючи гроші від продажу непрофільних активів. Продажем завідує Росс МакІннес, грошовий директор компанії, який діє по черзі щодо зниження накладних витрат ...

Компанія Thales - крайня у ряді європейських компаній, які нарощують капітал з допомогою реалізації власної нерухомості. Ряд компаній, що працюють в галузі телекомунікацій, вже займаються сіім, і передбачається, що за ними підуть інші. На цю власність не спостерігається недоліку покупців як з грошових груп, так і з особистих девелоперських компаній, що мають значимий рівень левереджа. Credit Suisse First Boston, американський вкладивательний банк, передбачає, що в поточному році можна отримати ? 35 мільярдів від європейських компаній, що передають володіння власною нерухомістю особистим компаніям.