Головна

Нерозподілений прибуток

Нерозподілений прибуток є основним джерелом фінансування (внутрішнім або зовнішнім) для більшості компаній. За допомогою реінвестування прибутку в операції компанії, а не розподілу її між акціонерами у формі дивідендів підприємство нарощує свої кошти.

Ситуація 6.8

Я в л я е т с я л і нерозподілений п р и б и л ь е б з п л а т н и м джерелом фінансування б і з н е с а?

Існує спокуса вважати, що нерозподілений прибуток - це «безкоштовний» джерело засобів для бізнесу. Але це не так. Коли прибуток реінвестується, а не розподіляється між акціонерами, це означає, що акціонери не можуть реінвестувати прибуток в інші інструменти інвестицій. Отже, вони будуть чекати норму прибутку від реінвестованого прибутку, еквівалентну тій нормі прибутку, який вони отримали б, якщо б кошти були інвестовані в інші інвестиційні інструменти з таким же рівнем ризику.

Реінвестування прибутку, а не новітніх випуск звичайних акцій може бути корисним методом зростання капіталу: відсутні емісійні витрати і одержувана сума є відомою. При випуску новітніх акцій витрати на розміщення можуть виявитися значними і відносно фуррора випуску може існувати непевність. Реінвестування нерозподіленого прибутку не зробить ніякого впливу на контроль компанії з боку наявних акціонерів. Коли випускаються новітні акції і пропонуються стороннім інвесторам, спостерігається деяке розмивання контролю, від якого мучаться існуючі акціонери.

Реінвестування прибутку - це те, що вирішують директора компанії. Вони можуть зробити висновок, що легше ординарно реінвестувати прибуток, а не просити інвесторів підписатися на найновіший випуск акцій. Нерозподілений прибуток уже в розпорядженні компанії, і тому немає необхідності чекати отримання коштів. Більше того, потрібно менше рутинних процедур, коли прибуток зберігається з метою реінвестування, ніж коли випускаються новітні акції. Інвестори та їх консультанти ретельно вивчать підстави для кожного новітнього випуску акцій.

Але неузгодженість, сплетений із впровадженням прибутку як джерела фінансування, полягає в тому, що час отримання та рівень прибутку надалі нереально постійно з точністю знайти. Якісь акціонери можуть віддати перевагу реінвестування прибутку, ніж розподіл її у формі дивідендів. При перетворенні прибули до капітал є підстави вважати, що бізнес буде розширюватися і в підсумку це вартість акцій виросте. В Англії не весь серйозний дохід (від реалізації акцій за преміальної вартості) підлягає оподаткуванню (за грошовий 2001/2002 р. людина, що одержує серйозний дохід у розмірі менше ? 7500, не сплачує з нього податку). Чергове перевагу серйозного доходу перед дивідендами полягає в тому, що акціонер має вибір, коли це дохід втілити. Дослідження демонструють, що інвесторів можуть залучати певні компанії конкретно в узгодженні з прийнятою у їх політикою виплати дивідендів та реінвестування прибутку. Цей вопросец ми вивчимо найбільш ретельно в главі 8.