Головна

Аналіз незапятанной наведені цінності (NPV)

Підводячи підсумки за розглянутими вище особливостей бізнесу, ми можемо сказати, що для визначення конфігурацій цінності бізнесу для акціонерів ми дійсно маємо потребу в інструменті, що дозволяє в тривалому періоді враховувати і ризик, і витрати вербованія акціонерного капіталу незалежно від обраної компанією облікової політики. На теоретичному рівні ми маємо такий інструмент.

Аналіз незапятанной приведеної вартості (NPV) вже розглядалося раніше в розділі 4. Було підтверджено, що коли ми бажаємо знайти чисту наведену вартість (NPV) активу (фізичний актив, наприклад обладнання, або фінансовий актив - акції), ми повинні дисконтувати майбутній потік готівки, який створюється в протягом усього часу використання даного активу. Таким чином:

Акціонери встановлюють необхідну норму прибутковості, а менеджери повинні домагатися генерування потоків готівки в тривалому періоді (у формі дивідендів або серйозного доходу від реалізації акцій), які відповідають тій чи іншій нормі прибутковості. Негативна приведена цінність буде означати, що генеруються потоки готівки не задовольняють мало потрібної нормі прибутковості. Коли бізнес робить цінність для власних акціонерів, то він повинен генерувати потоки готівки, що перевершують потрібної акціонерами норму прибутковості. Це означає, що генеруються потоки готівки мають виробляти позитивну наведену цінність.

Спосіб NPV відповідає розглянутих нами раніше аспектів:

• розглядає тривалий період часу. Прибутковість таких інвестицій, як акції, визначається протягом усього терміну їх життя;

• враховує витрати вербованія капіталу і ризик. Майбутні потоки готівки дисконтуються з впровадженням необхідної інвесторами норми прибутковості (тобто як з урахуванням тривалих кредиторів, так і акціонерів). Найбільш того, ця норма прибутковості буде відображати і рівень ризику, пов'язаний з інвестуванням. Чим вище рівень ризику, тим вище буде необхідна норма прибутковості;

• не залежить від обраної компанією облікової політики. У розрахунках використовується величина потоку грошей, а не прибутку, що дозволяе більш неупереджено знайти прибутковість.