Головна

Омбеження MVA

Впровадження MVA як інструменту для інвесторів має ряд обмежень. Почати слід з того, що він може не бути застосовано по відношенню до всіх компаній. Як вже було зазначено раніше, MVA вживає ринкову вартість акцій й тому він може бути розрахований лише для тих компаній, акції яких котируються на фондовій біржі. Також потрібно сказати, що підхід MVA може бути застосований лише по відношенню до всього бізнесу в цілому, тому що не існує ринкових цін акцій окремих стратегічних бізнес-одиниць.

Можуть також з'явитися труднощі і при інтерпретації MVA. Величина відображає абсолютна зміна, що відбувається в протягом часу, і тому при прийнятті рішень вкладивательних її проблемно оцінювати при розгляді інших інвестицій у випадку, коли розміри бізнесів різні, а що розглядаються періоди времен'і неоднакові. Для прикладу розгледить подальшу фінансову інформацію по трьом різним компаніям. Дані таблиці демонструють, що будь-яка компанія має схожу величину MVA, але чи означає це що всі компанії ідіентічно непогані? Ми можемо побачити, що вони працюють з різною величиною інвестованого капіталу і в протягом різних термінів.

Показання труднощі не є нездоланними, вони з'єднані з труднощами інтерпретації абсолютних характеристик при прийнятті вкладивательних рішень.

Ситуація 10.9

Яким чином можна розв'язати наведену вище делему?

Неув'язка різних періодів часу може бути вирішена засобом використання як базу для зіставлення схожих періодів. Делему масштабів, ймовірно, ідеальні за все вирішувати методом зіставлення MVA кожного бізнесу з величиною капіталу, інвестованого в бізнес.

ПРИКЛАД 10.4

К о м п а н і я Stern Stewart п у б л и к у е т з п и з о к 5 0 0 к р у п н е й ш и х к о м п а н и й У е л і к о б р и т а - панії, по ранжируваних величиною їх М VA. Перелік є розміщені на web-сайт, а також в газеті «Sunday Business». П е р в а я 10-ка к о м п а н і й в е т о м з п и с к е за 2 0 0 1 р. б и л а наступною: Більше досягли успіху в генеруванні MVA компанії також виділяються і як наікрупнейшіе компанії країни. У зв'язку з тим, що MVA є абсолютним показником, наікрупнейшіе компанії мають більший потенціал для його генерування. Але вони мають також і більший потенціал для знищення MVA.