Головна

Покращений аналіз NPY: аналіз цінності для акціонерів

У результаті проведеного раніше дослідження NPV ми знаємо, що при оцінці інвестиційного проекту добробут акціонерів буде максимізувати при максимізації незапятанной наведеної цінності, що генерується валютними потоками від реалізації проекту. При доведенні цього підходу до логічного завершення бізнес в цілому може бути розглянуто ординарно як портфель інвестиційних проектів, що функціонують задля зростання багатства акціонерів на змальованих вище принципах. Саме на цій ідеї і заснований аналіз цінності для акціонерів (shareholder value analysis - SVA).

Підхід SVA має на увазі оцінку стратегічних рішень в узгодженні з їх здатністю максимізувати цінність для акціонерів або надбання акціонерів. Для втілення даної оцінки вживаються належні вимірники, засновані на дисконтованих потоках готівки. Ми вже побачили, що незаплямована приведена цінність проекту являє собою дохід за окремий проект. Виходячи з того, що бізнес розглядається як портфель проектів, цінність бізнесу в цілому може, отже, розглядатися як незаплямована приведена цінність потоків готівки, які генеруються справою в цілому. SVA використовується для визначення дисконтованих потоків готівки бізнесу в цілому, а потім тієї їх частини, яка доступна для присвоєння акціонерами.

Ситуація 10.2

Коли незаплямована приведена вартість майбутніх потоків готівки, які генеруються справою, вказує цінність бізнесу як одного цілого, то яким чином можна знайти частину даної цінності, доступну для присвоєння акціонерами?

Бізнес традиційно фінансується за рахунок композиції позикового й акціонерного капіталу. Тому кредитори також будуть претендувати на частину загальної цінності бізнесу. Та ж частина загальної цінності бізнесу, яка доступна для присвоєння власниками звичайних акцій, може бути визначена методом вирахування з загальної цінності бізнесу (суми NPV) ринкової вартості всієї невиплаченої заборгованості.