Головна

Ринкова додана цінність

Компанія Stem Stewart розробила EVA ® для того, щоб забезпечити засіб мотивації менеджерів та інших службовців до збільшення цінності бізнесу для акціонерів. Вона справді розроблена як внутрішній інструмент управління. Подальші розробки тих же консультантів призвели до розвитку підходу EVA ®, забезпечили акціонерів новеньким методом відстеження конфігурацій цінності бізнесу. Показник ринкової доданої цінності (market value added - MVA) є спробою вимірювання росту чи втрати цінності бізнесу для акціонерів як різниця між ринковою вартістю бізнесу та інвестиціями, здійсненими в бізнес у протягом ряду років. Ринкова вартість бізнесу традиційно визначається ринковою вартістю акцій компанії і позикового капіталу. Інвестиції - це тривалі вкладення капіталу за рахунок позикових коштів, акціонерного капіталу і нерозподіленого прибутку. Начерк 10.5 ілюструє порядок визначення ринкової доданої цінності.

Корисним буде, можливо, впровадження звичайного прикладу, для того щоб показати метод розрахунку ринкової цінності.

Ми змогли переконатися в тому, що ринкова додана цінність дійсно є звичайний думкою. Гроші, придбані в результаті втілення інвестицій, порівнюються з інвестованими валютними коштами. Коли 1-а величина більше 2-ий, то цінність бізнесу для акціонерів зростає. Коли ситуація навпаки, то можна гласить про зменшення цінності для акціонерів. Але є певні труднощі у визначенні величини інвестованих грошей.

Урізання 10.5

Компанія Leo pic розпочала свою діяльність 10 років тому. Вона емітувала 2 млн звичайних акцій за ? 1 за штуку, поточна ринкова вартість яких становить ? 5 за одну акцію. Номінальна вартість акцій відображає їх вартість при розробці компанії. Компанія також вживає ? 6 млн позикового капіталу під 10% річних. Балансова вартість позикового капіталу співпадає з його поточною ринковою вартістю. Не рахуючи того, компанія має нерозподілений прибуток в сумі ? 3 млн.

Ринкова додана цінність може бути розрахована наступним чином:

але з обмеженими підходами бухгалтерського обліку. Тому потрібні для правильного розрахунку EVA ® коректування балансу виробляються також і для правильного визначення MVA. Визначення ринкової цінності інвестицій робиться прямим розрахунком. Для визначення ринкової вартості акцій (капіталізації) ринкова вартість кожної з їх ординарно множиться на кількість емітованих акцій. Коли акції компанії не котируються на фондовій біржі, то нереально знайти MVA, крім можливості знайти вартість, отримавши заявкутга птжупку-бізнесу від ймовірного покупця.

У розглянутому вище прикладі було прийнято припущення, що ринкова і балансова вартість позикового капіталу схожі. Це буденне припущення, що використовується на практиці, і якщо воно виготовлене, то величина MVA представляє

собою різницю між ринковою і номінальною вартістю акцій, також нерозподіленого прибутку. Тому в даному прикладі MVA отримана як різниця меж ? 10 млн і ? 5 млн (? 2 млн + ? 3 млн) = ? 5 млн.

У прикладі ми вирахували MVA за весь період функціонування бізнесу. Неув'язку відмінно працює бізнесу буде те, що не зовсім зрозуміло, коли ж справді була створена цінність. Модель створення цінності в протягом всього часу бути може надзвичайно корисною при розгляді минулого і особливо майбутнього стану компанії. Надзвичайно корисно визначати конфігурації MVA за певний період, оскільки це може бути здійснити зіставленням значень MVA на початок і кінець аналізованого періоду.