Головна

Створення цінності для акціонерів

Створення цінності для акціонерів є дією, що включає в себе чотири кроки. 1-ий крок - визначення цілей функціонування бізнесу, які змішуються з пріоритетністю максимізації прибутковості вкладеного акціонерами капіталу. Це означає визначення напрямків розвитку бізнесу. 2-ий крок - вироблення відповідних методів оцінки прибутковості капіталу, або цінності для акціонерів, яка зобов'язана бути забезпечена для задоволення інтересів акціонерів. З причин, які ми розгледить трохи пізніше, класичні методи визначення величини прибутковості вкладеного акціонерами капіталу не можуть бути застосовані для цієї мети. 3-й крок - це управління справою, що забезпечує максимізацію прибутковості вкладеного акціонерами капіталу. Воно містить у собі встановлення напружених цілей і досягнення їх засобом більш дієвого використання ресурсів, впровадження систем мотивації та впровадження в бізнес ціннісно-орієнтованої організаційної культури. Заключний крок - це оцінка прибутковості вкладеного акціонерами капіталу в часі, щоб побачити, чи були досягнуті поставлені цілі.