Головна

Контроль кредиторської заборгованості постачальниками

Для допомоги в моніторингу рівня кредиторської заборгованості менеджмент може розраховувати середній період обороту кредиторської заборгованості (average settlement period for creditors), який ми вже розглядали раніше і розраховували за формулою:

Потрібно нагадати, що цей параметр розраховує середню величину і тому може призвести до помилкових висновків. Найбільш інформативним підходом було б запровадження вікової структури кредиторської заборгованості. Її можна отримати таким же чином, як і розглянута раніше структура дебіторської заборгованості.