Головна

Моделі управління припасами

Може бути застосування різних моделей, що допомагають забезпечити управління запасами. Модель більш економного розміру замовлення (economic order quantity - EOQ) допомагає отримати відповідь на вопросец: який розмір ресурсів повинен

бути замовлено для формування запасів? У простому випадку модель EOQ має на увазі, що потреба є незмінною, тому припаси витрачаються помірно і поповнюються в міру їх вичерпання. Ці передумови призводять до такого руху припасів, яке графічно може бути відображено у вигляді пілообразной кривої, що як це показано

На графіку представлена «пілообразная» модель руху припасів. Модель базовані на припущенні, що запаси витрачаються помірно і поповнюються в міру їх вичерпання.

Модель EOQ має на увазі, що основними витрати, пов'язані з підтриманням потрібного рівня припасів, є витрати на їх зберігання та виконання замовлень. Дана модель може бути застосована для розрахунку оптимальної величини замовлення із урахуванням обох частин витрат. Витрати зберігання запасів можуть досягати значних сум і тому менеджери намагаються мінімізувати середню величину запасів. Але при зменшенні рівня запасів і, отже, зберігання витрат може з'явитись необхідність приростити частоту закупівель і, отже, витрати на виконання замовлень.

Начерк 9.4 вказує, що в міру зростання рівня запасів і розмір замовлень на постачання ресурсів річні витрати виконання замовлень будуть зменшуватися завдяки зменшенню кількості замовлень. Але витрати зберігання запасів будуть зростати у зв'язку з підвищенням їх розмірів. Крива загальних витрат, придбана в результаті складання витрат зберігання запасів і витрат виконання замовлень знижуватиметься до точки Е, в якій загальні витрати малі. Потім загальні витрати починають зростати. Модель EOQ вживається для визначення точки Е, в якій сукупні витрати мінімізовані.

Модель EOQ, що застосовується для розрахунку більш економною величини замовлення, має наступний вигляд:

Ситуація 9.5

К о м п а н і я Louise Simon Ltd е ж е г о д н о п р о л а е т 2000 е д и н и ц п р о д у к т а X. Витрати зберігання одиниці п р о д у к т а оцінюються в ? 4 в м о д.Витрати в и п о л н е н н я замовлення на партію продукту оцінюються в ? 25.Р о с з ч и т а й т е більш економний розмір замовлення на даний п р о д у к т.

Вашу відповідь має бути отриманий наступним чином:

У базі моделі EOQ лежить ряд припущень; передбачається, що попит на ресурс може бути спрогнозований з високою точністю, і в протягом періоду потреба в ресурсі задовольняється помірно. Модель також виходить з того, що відсутня необхідність у підтримці страхових припасів, що величина замовлення може точно відповідати вирахуваній значенням економічного розміру замовлення, наприклад 158 одиниць, а не зобов'язана бути кратною 50 або 100 одиниць. І врешті-решт, передбачається, що не використовуються, знижки від ціни при здійсненні закупівель большеннимі партіями. Але ці припущення не означають, що ми повинні принижувати значимість даної моделі. Вона може бути адаптована до умов невизначеності та непостійності попиту. Майже всі компанії вживають цю модель (або її модифікації) для управління запасами.

СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ В речових РЕСУРСАХ (MRP)

Система планування потреби в ресурсах речових (materials requirement planning system - MRP) бере за базу прогнози попиту на продається продукт. Потім вживаються комп'ютерні технології, які допомагають скласти графік поставок закуповуваних речових ресурсів для забезпечення потреби в їх виробництва, що здійснюється на такому рівні, щоб задовольнити ринковий попит. MRP - це підхід, який забезпечує координацію поставок речових ресурсів з графіком виробничого процесу. При замовленні лише тих видів і розмірів ресурсів, які необхідні для забезпечення безперервності виробничого процесу, розмір запасів може бути знижений до мало ймовірних значень. MRP являє собою реалізацію підходу «згори вниз» при управлінні запасами, що має на увазі, що рішення про закупівлі речових ресурсів не можуть прийматися у відриві від рішень за видами, розмірами і термінів виробництва. Потім цей підхід був розвинений до стовідсотково формування інтегрованої системи виробничого планування, яка бере до уваги і інші виробничі ресурси (робочу силу, виробничі потужності).

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ припасами «ТОЧНО - ВЧАСНО» (JIT)

Якісь промислові компанії пробують усунути необхідність підтримки значущих припасів, використовуючи систему управління запасами точно-вчасно (just-in-time stock management - JIT). Цей спосіб вперше був використаний в оборонній індустрії США під час 2-ї світової війни, а потім був широко всераспространен в економіці Країні сонця, що сходить. Суть підходу, як треба з його назви, полягає в постачанні необхідних для здійснення виробництва ресурсів точно в той час, коли в їх виникає необхідність. При використанні цього підходу компанія знімає з себе делему зберігання величезних запасів речових ресурсів, на 1-ий план виходить неув'язка забезпечення найбільш затісного взаємодії з постачальниками.

Для вдалої реалізації цього підходу принципово завчасно інформувати постачальників компанії про виробничі плани та потреби у відповідних видах речових ресурсів, також домагатися необхідного властивості поставляються ресурсів в узгоджені терміни. Недотримання цих вимог може призвести до появи виробничих заморочок і обійтися фірмі надзвичайно недешево. Тому в цьому випадку потрібно встановлення тісний взаємин між компанією та її постачальниками речових ресурсів.

Хоча при використанні цього способу бізнес не буде мати фактично товарних запасів, він все таки буде нести певні витрати, пов'язані з реалізацією JIT - підходів. Так як необхідність підтримки припасів перекладається на постачальників, вони можуть спробувати компенсувати ці доп витрати за рахунок зростання цін. Вартість ресурсів може також возростом за рахунок втілення величезної кількості поставок маленькими партіями. І врешті-решт, особливі діла, затісні зв'язку між компанією та її постачальниками можуть призвести до неможливості отримання найбільш дешевеньких ресурсів при їх доступності від інших компаній.

Майже всі роздивляються систему JIT як щось більше, ніж ординарно метод управління запасами. Філософія цього способу базовані на відмову від надлишків і прагнення до досконалості. Передбачається, що постачальники постійно будуть прагнути до забезпечення своєчасності поставок ресурсів і що ці ресурси будуть високоякісними, без вад. Також очікується, що виробничий процес буде здійснюватися з дуже ймовірною ефективністю. Це означає, що у виробничому процесі не виникне несподіваних перерв, черги i припаси на технологічних переходах будуть усунені, тому що лише час, який витрачається тільки на втілення технологічних операцій, вважається таким, що створює цінність. І хоча ці очікування можуть бути дуже ідеалістичними і в дійсності недосяжними, вони допомагають становленню культури управління, яка орієнтована на досягнення властивості і завзяття до досконалості (див. приклад 9.2).

ПРИКЛАД 9.2

Tescoplc - одна з провідних мереж гіпермаркетів в Англії. Щоб отримати гідності на цьому високо конкурентному ринку, компанія здійснила значущі інвестиції в технології, що підтримують JIT-системи та інші системи управління запасами. Для вдосконалення розподілу товарних потоків і скорого переміщення припасів були застосовані лазерні технології.

У результаті Tesco pic в поточний час підтримує найменш ніж двотижневий припас продуктів, а близько половини постачань продуктів здійснюються безпосередньо в магазини компанії, минаючи її централізовані склади. Поліпшення дій розподілу продуктів дозволило магазинах зменшити величину припасів всі продукти, що, своєю чергою дало можливість приростити їх асортимент в кожному з магазинів. Також стало вірогідним поліпшення використання площі магазинів, підвищення торговельних залів за рахунок складських приміщень.