Головна

Прогнозний зівт про потік валютної готівки і управління валютними засобами

Для дієвого управління валютними коштами бізнесу цілеспрямовано розробляти прогноз руху валютної готівки. Це принциповий інструмент ведення бізнесу, який можна застосовувати як для цілей планування, так і контролю. Прогнозні звіти про рух грошей були розглянуті в розділі 2, й тому тут ми не будемо знову детально гласить про їх. Але корисно нагадати, що ці прогнози допомагають менеджерам побачити очікувані результати планованих заходів у вигляді залишків грошей. Прогноз потоків готівки вказує періоди, коли очікується надлишок або нестача грошей.

У випадку, коли очікується надлишок готівки, менеджери повинні прийняти рішення про найкращі методи використання доп коштів. Коли очікується нестача готівки, вони повинні розглядати джерела його адекватного покриття методом втілення запозичень, реалізації активів або конфігурації графіка платежів / надходження оплати. Передчасне планування запозичень може дозволить бізнесу заманювати найбільш дешевенькі ресурси; джерела таких грошових ресурсів можуть виявитися недоступними у випадку появи необхідності термінового отримання коштів. Прогнози валютних потоків корисні також і для втілення контролю за залишками грошей. Фактичні потоки готівки можуть бути зіставлені з запланованими на цей же період потоками. Коли виявляється істотна розбіжність меж запланованими і фактичними потоками готівки, повинні бути отримано роз'яснення цього і прийняті необхідні заходи для коригування майбутньої діяльності.

Щоб освіжити вашу пам'ять, розглянувши приклад прогнозного потоку готівки, представлений у врізки 9.4. Згадаймо, що форма цього звіту не є строго визначеною. Менеджери самі можуть визначати, яким чином їм краще представляти дану інформацію. Але запропонована нижче форма є однією з більш широко використовуваних. Прогнозні звіти руху готівки, складені на короткостроковий перспективу, частіше за все вживають розбивку даних по місяцях (в деяких варіантах за тиждень), щоб забезпечити деталізований моніторинг валютного потоку. Приплив готівки традиційно відтоку виявляється вищою, а різниця між ними (незаплямований валютний потік) на місяць визначається окремо, так само як і баланс на кінець періоду. Хоча прогноз валютних потоків розробляється більшою мірою для внутрішнього використання, він час від часу може бути затребуваний майбутніми постачальниками при розгляді здібностей кредитування.