Головна

Системи обліку запасів і поновлення замовлення (дозамовлення)

Управління запасами у бізнесі просить хоч якого масштабу наявності точної системи обліку їх руху. Повинні вживатися певні шаблони для обліку як закупівель, так і відпуску запасів ресурсів в створення. Традиційно для забезпечення достовірності даних обліку потрібне проведення повторюваних інвентаризацій, тобто звірення наявних запасів в натурі з даними обліку.

Повинні також існувати ясні процедури наступних замовлень на постачання ресурсів. Щоб уникнути появи заморочок, зв'язаних як з дублюючими замовленнями на ресурси, так і з їх нестачею, зобов'язана існувати персоніфікована система відповідальності за замовлення і відпустку у створення, підконтрольна одному із старших менеджерів. Для визначення моменту часу, коли потрібно виконати новітній заказ на ресурси, зобов'язана використовуватися інформація про розміри попиту і тимчасове Лаге замовлення (періоді часу між розміщенням замовлення і доставкою продуктів, час виконання заявки).

Ситуація 9.3

Компанія P. Marinov Ltd є торговцем електрообладнання і має в припасу

певну кількість вимикачів певного типу. Річний попит

на вимикачі становить 10 400 штук, а час виконання замовлення - чотири

тижнів. Попит на вимикачі стійкий в протягом всього року. Виходячи

з наведених вище значень визначте, до якого рівня повинні знизитися

припаси, щоб був зроблений дозамовлення на додаткове постачання

вимикачів.

Попит на вимикачі у середньому за тиждень становить:

10 400/52 = 200 штук.

З урахуванням часу меж втіленням замовлення й отриманням продукту величина запасів повинна становити:

4 х 200 штук = 800 штук.

Тому, щоб уникнути нестачі продукту для реалізації, компанія зобов'язана зробити заказ на додаткове постачання не пізніше того моменту часу, коли рівень припасів опуститься до 800 штук.

У більшості видів діяльності існує якась невизначеність щодо причин, наведених у попередній ситуації, і тому, щоб виключити появу заморочок, насправді може формуватися більш високий, буферний, або страховій, рівень припасів. Вплив необхідності в страховому припаси виразиться в збільшенні значення точки дозамовлення (reorder point).

9.4 Ситуація

Візьмемо ті ж дані, що і в ситуації 9.3. Але будемо вважати, що страховий припас має становити 300 штук. До якого рівня повинні знизитися припаси, щоб був зроблений дозамовлення на додаткове постачання вимикачів?

Момент часу розміщення додаткове замовлення настає при величині припасів =

= Очікуваний рівень попиту + Страховий припас =

= 800 + 300 =

= 1100 штук.

Рівень страхових запасів є оціночної величиною і залежить від ступеня невизначеності, пов'язаної з обсягом попиту і часом виконання замовлення. Підтримання страхового рівня запасів буде нарощувати витрати зберігання; але їх потрібно порівнювати з ймовірними збитками від зниження обсягів продажів, появи виробничих заморочок і т. п.