Головна

Управління валютними засобами

Велика частина компаній і бізнесменів мають у незмінному наявності деяку суму грошей. Але величина цих коштів суттєво різниться залежно від видів бізнесу.

Ситуація 9.7

Як ви думаєте, з яких причин бізнес тримає якусь частина власних активів у валютній формі?

Згідно з економічною теорією, є три мотиви підтримки в наявності деякої суми грошей:

• транзакційний мотив. Для виконання виникають раз на день обов'язків бізнесу потрібно певну кількість грошей; виплата заробітної плати, оплата затратних витрат, закупівель продуктів і т. п. мають бути здійснені в певні деньки. Деньги по іншому називають системою кровообігу бізнесу. Без її безперервної циркуляції в бізнесі та доступності для втілення платежів по обов'язків, термін виконання яких настав, сама можливість виживання бізнесу буде піддаватися ризику. Ми вже раніше впевнилися в тому, що одна лише дохідність - це відсутню умова для існування бізнесу: він зобов'язаний мати і гроші для оплати обов'язків з наступаючим терміном виконання;

• мотив обережності. Коли з якихось причин потоки грошей надалі не визначені, то розсудливим буде підтримання балансу нема кого готівки. Наприклад, великий клієнт, який повинен бізнесу велику суму, відчуває грошові труднощі. Виходячи із даної ситуації, бізнес може зберегти свою платоспроможність, підтримуючи баланс готівки. Схожим же чином, коли надалі існує деяка невизначеність щодо витрат, потрібна підтримка балансу грошей;

• мотив спекуляції. Бізнес може вирішити підтримувати в наявності певну кількість грошей, для того щоб бути в змозі застосовувати нові вигідні здатності в міру їх появи. Наприклад, підтримуючи певний рівень готівки, бізнес може виявитися здатним придбати конкурує бизнес, який в один момент став доступний за симпатичною вартості. Та утримання грошей значить для бізнесу і витрати втрачених здібностей, які також потрібно враховувати. Тому, коли оцінюється п о т е н а ц і л ь н а о т д а ч а від утримання д е н е ж н и х коштів для реалізації спекулятивних цілей, повинні розглядатися і витрати відмови від використання вкладивательних здібностей.