Головна

Ообмеження підходу середньозваженого вартістного капіталу

Підхід середньозваженої вартості капіталу піддається критиці за те, що у ньому недостатньо враховується фактор ризику при прийнятті вкладивательних рішень. На вкладивательние практиці кандидатури мають різні рівні ризику, тому існує точка зору, що вартість капіталу для кожного проекту зобов'язана відповідно коригуватися. З глави 5 ви зможете згадати, що інвестори вимагають найбільш великих доходів для компенсації найбільш високих рівнів ризику. Це означає, що середня вартість капіталу (WACC) справді доречна лише тоді, коли вважається, що інвестиційний проект буде мати цей же рівень ризику, що і наявні інвестиції, або проект досить малий і, отже, не передбачається, що він зробить істотний вплив на загальний рівень ризику бізнесу.

Раніше зазначалося, що підхід середньозваженої вартості капіталу має на увазі, що структуру капіталу компанії залишається розміреним протягом періоду реалізації вкладивательного проекту. Але якщо це не так, справедливість способу середньозваженої вартості підривається капіталу. Конфігурації

структури капіталу можуть призвести до змін пропорції окремих елементів капіталу і, можливо, до зміни вартості цих частин.

ПРИКЛАД 7.2

Аналіз діяльності 193 великих компаній Англії, зареєстрованих на фондовій біржі, проливає світло на те, як вартість капіталу обчислюється і застосовується на практиці. Якісь з цих результатів демонструють розбіжність між теорією та практикою.

Один з результатів стосується частоти, з якою компанії переоцінюють вартість власного капіталу. Так як фінансова середу повсевременно змінюється, можемо ми вважати, що компанії переоцінюють вартість капіталу досить нерідко. Частота, з якою вивчені компанії переоцінюють вартість капіталу, представлена на мал. 7.6. Ці результати вказують на те, що кожного року переоцінці віддають перевагу найбільш половини респондентів. Черговий підсумок дослідження стосується мірі, в якій середньозважена вартість капіталу вживається при оцінці вкладивательних рішень. показані ставки дисконтування, застосовувані для оцінки вкладивательних проектів. Раніше ми споглядали, що середньозважена вартість капіталу традиційно є коректною ставкою для використання в оцінці вкладивательних проектів. Причини використання лише вартість капіталу, що складається зі звичайних акцій або ставки відсотка по тривалому позикового капіталу, вимагають окремого дослідження. Застосування вартість капіталу у формі звичайних акцій буде

обумовлено лише у випадку, якщо бізнес стовідсотково фінансується за рахунок звичайних акцій і ступінь ризику проекту відповідає рівню ризику бізнесу в цілому. Впровадження відсотка в тривалому позикового капіталу ще складніше усвідомити, так як цей спосіб не в змозі врахувати норму віддачі, необхідну інвесторам.

Серед інших результатів дослідження було встановлено, що практично для 90% компаній валютна (справжнє) капіталу вартість опосля оподаткування потрапляє в спектр від 5 до 15%.