Головна

Ступін грошового левереджа

Як ми щойно переконалися, вплив грошового левереджа складається у тому, що хоч якесь підвищення операційного прибутку до сплати відсотків і податків (PBIT) для компанії, що має грошовий левередж, призводить до непропорційного підвищенню доходів у розрахунку на одну акцію (EPS), а хоч якесь зниження даної прибутку призводить до непропорційного зменшення доходів у розрахунку на одну акцію. Чим вище рівень грошового левереджа, тим паче чутливими стають конфігурації доходів у розрахунку на одну акцію до змін прибутку до сплати відсотків і податків для хоч якогось даного рівня. Ступінь грошового левереджа (degree of financial gearing) представляє оцінку ефекту грошового левереджа, і її можна обчислити так:

Ситуація 7.10

Якою є ступінь грошового л е о р е д ж а компанії Gamma р / р?

ДЛЯ компанії Gamma pic ступінь грошового левереджа буде наступною:

В обох варіантах придбана величина більшим одиниці, що показує на присутність грошового левереджа. Чим вище отримується величина, тим вище чутливість прибутків у розрахунку на одну акцію (EPS) до змін прибутку до сплати відсотків і податків (PBIT). Цей ступінь грошового левереджа указує на те, що у випадку компанії Alpha pic зміна прибутку до сплати процентів та оподаткування на 1% від початкової суми в ? 80 млн призведе до зміни доходу в розрахунку на одну акцію на 1,5%, у той час як для компанії Gamma pic зміна прибутку до сплати процентів та оподаткування на 1% від початкової суми у ? 80 мільйонів призведе до зміни доходу в розрахунку на одну акцію лише на 1, 1%.

Інший метод отримання ступеня грошового левереджа для певного рівня прибутку до сплати процентів та оподаткування наступний:

де / - процентні витрати; Р - дивіденди за привілейованими акціями; t - податкова ставка,

Зауважте, що дивіденди за привілейованими акціями «підтягуються» до суми до оподатковування методом множення суми дивідендів на 100 / (100 - 1).Це робиться для того, щоб забезпечити порівнянність з іншими змінними в рівнянні.

Це рівняння надасть нам ті ж результати, що й раніше представлене рівняння.


Наведене рівняння має перевага: для визначення ступеня фінансового левереджа потрібно лише оцінка прибутку до сплати процентів та оподаткування PBIT. Для компанії AIphaplc такий розрахунок може бути виконаний для року 1 наступним чином:

Ситуація 7.11

Використовуйте наведене в и ш е рівняння д л я знаходження ступеня грошового левереджа компанії Gamma pic за рік 1.

Вашу відповідь повинен бути наступним:

Принципово, що вплив грошового левереджа на підприємство буде найменш очевидним у міру зростання рівня прибутку до сплати податків та оподаткування по відношенню до фіксованих платежів за капіталом (відсотків і дивідендів по привілейованих акціях). Коли прибуток до сплати відсотків і податків покриває лише фіксовані платежі за капіталом, навіть їх невеликі конфігурації можуть істотно впливати на доходи в розрахунку на одну акцію. Ця найвища ступінь чутливості буде позначатися ступенем грошового левереджа. Але в міру зростання прибутку до сплати процентів та оподаткування по відношенню до фіксованих відрахувань за капіталом доходи будуть ставати найменш чутливими до змін. У результаті цього ступінь грошового левереджа виявиться найменшою.

Ситуація 7.12

Розрахуйте ступінь грошового левереджа для компаній Alpha pic та Gamma pic за рік 2.

ДЛЯ компанії Alpha pic ступінь грошового левереджа за рік 2 (коли прибуток до сплати процентів та оподаткування істотно знизилася) буде такий:

Ми спостерігаючи, що доходи в розрахунку на одну акцію обох EPS для компаній зараз сталі найбільш чутливими до змін рівня прибутку до сплати процентів та оподаткування PBIT, ніж у минулому році, коли прибутки були вище. Але доходи в розрахунку на одну акцію для власників звичайних акцій компанії Alpha pic, що має найбільш високий рівень грошового левереджа, стали значно чутливіші до змін, ніж доходи власників звичайних акцій компанії Gamma pic.